Murabıtlar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kuzey Afrika’da hüküm sürmüş olan ve müslüman olan bir hanedan olan Murabıtlar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Murabıtların Hüküm Sürdüğü Alana Ait Harita

Murabıtların Hüküm Sürdüğü Alana Ait Harita

Kuzey Afrika’da hüküm sürmüş büyük bir Müslüman hanedanıdır. 1056-1147 arasında 91 yıl süren çok kudretli bir imparatorluk kurmuşlardır. Hanedan Arap’laşmış Berberi bir aileden çıkmıştır.

Murabıtlar’ın başkentleri Fas’ta Marakeş şehriydi. Fas, Cezayir, Tunus, Moritanya, Senegal, Mali ve İspanya’yı ellerinde tutan Murâbıtlar, 1086 Zellâka, 1108 İklîş meydan savaşlarında İspanyollar’ı kesin bozguna uğratarak, İspanya’daki Müslüman egemenliğinin dört yüzyıl daha sürmesini sağlamışlardır.

1143-1147 arasında «Emîru’l-Müslümîn» sanını takınarak halifelik iddiasında da bulunacak derecede kendilerinde güç görmüşlerdi. Murâbıt sultanlarının veliahtleri, «nâîb» unvanı ile İspanya genel valisi olur, Kurtuba (Cordova), İşbiliye (Sevilla), Gırnata (Granada) şehirlerinden birinde otururdu. Murâbıt imparatorluğunun yerine, Muvahhidler geçmiştir; yalnız, Muvahhidler daha dar bir sınır içinde kalmışlardır.

Selçukluların ortaya çıkması, Anadolu’nun fethi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulması, Haçlı seferlerinin başlaması ile çağdaş olan Murâbıtlar, Batı İslam dünyasına ışık saçan son derece parlak bir medeniyet kurmuşlardı.

Murâbıt sultanları şunlardır:

Advertisement

1) Ebu Bekir (1056-1061 )

2) Yusuf (1061-1106)

3) Ali (1106-1143)

4) Taşfin (1143-1145)

5) İbrahim (1145-1146)

6) İshak (1146-1147)

Advertisement


Leave A Reply