Muş Ovası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Doğu Anadoluda yer alan Muş ovası ile ilgili bilgiler

Muş Ovası

Muş Ovası, Muş İli’nde, aynı adı taşıyan ova. Yüzölçümü 1.650 km2, uzunluğu 80 km, genişliği 30 km. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Batıda 1.250-1300 m dolayındaki yükselti, doğuda 1.400 m’ye yaklaşır.

Ovanın kuzeyinde Şerafettin Dağları, güneyinde Karaçavuş Dağları uzanır. Karaçavuş Dağları, ovaya dik yamaçlarla iner. Bu kesimde büyük bir kırık çizgisi uzanır. Murat Irmağı, bu dağlar arasında oldukça geniş bir alanda akar. Ovanın doğusunda Nemrut Dağı yükselir. Batıda Murat Irmağı dar bir vadiye girer. Murat ve Karasu ırmakları tarafından sulanan ova, Van Gölü kıyıları ve Bitlis Karayolu’na Rahva düzlüğü adı verilen bir düzlükle bağlanır. Bu düzlüğün bir bölümü meşe ormanlarıyla kaplıdır.


Leave A Reply