Nev’izade Atayi Edebi Kişiliği

0
Advertisement

Ünlü bir Türk şair ve yazarı olan Nev’izade Atayi hayatı ve özellikle edebi kişiliği ve eserleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

NEV’ÎZADE ATÂYÎ (1583 – 1635), büyük bir Türk şair ve yazarıdır. Şair Nev’î’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Medreseyi bitirdikten sonra 17 yıl çeşitli kadılıklarla Rumeli’nde dolaştı. Üsküp kadılığından İstanbul’a geldikten bir müddet sonra burada öldü.

Atâyî, Türk mesnevi (manzum hikâye) şairlerinin en büyüğü sayılırsa da, mesnevileri Fuzûlî‘nin «Leylâ ile Mecnun»u, Şeyh Galip‘in «Hüsn-ü Aşk»ı ile boy ölçüşemez. 5 mesneviden meydana gelen «Hamse»si 13.000 beyit kadardır. Şiirlerini toplayan, 40’a yakın kaside ile 300’den fazla gazelin bulunduğu divanı da çok değerlidir.

Atâyî’nin şiirleri dışındaki en büyük eseri «Hadâiku’l-Hakaaık fî Tekmiletu’ş-Şakaaık» adlı biyografi ansiklopedisidir. Bu eserinde XVI. yüzyıl sonları ile XVII. yüzyıl başlarında yetişen yazar, bilgin ve şairlerimizin hayatlarını, eserlerini incelemiştir. Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.


Leave A Reply