Niçin Kur’an Okumalıyız? Kur’an-ı Kerim’i Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?

0

Kur’an-ı Kerim’i niçin okumalıyız? Kuran okumanın insana faydaları nelerdir? Neden Kuran okumamız gerektiği ile ilgili yazı.

Advertisement

Bizi ve bütün kâinatı yoktan yaratan Yüce Allah varlıklar arasında insanı en mükemmel ve en kıymetli bir varlık olarak yaratmıştır. İnsana diğer varlıklara vermediği akıl, irade ve türlü türlü duygular vermiştir. İnsan bu ayrıcalıklarıyla bütün canlıların üzerinde bir güce ve makama kavuşmuştur. Yüce Allah (c.c) bu üstün özelliklerle yarattığı insana sorumluluklarını, peygamberleri aracılığıyla indirdiği ilahi kitaplarda bildirmiştir. Bu ilahi kitaplarda insanın bilemeyeceği, çözemeyeceği konular açık bir şekilde anlatılmıştır. Bu kitaplarda peygamber kıssalarıyla birlikte, kâinatın niçin yaratıldığı, insanın kendisine, topluma, çevreye ve Yüce Allah’a (c.c) karşı görevlerinin neler olduğu, inanç ve ahlak ilkeleri ve ahiretin var olduğunun üzerinde durulmuştur.

İlahi kitapların en sonuncusu ve hiç değişmeden elimize kadar gelen Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in kıyamete kadar korunacağını Yüce Rabbimiz, “Muhakkak ki zikri (Kur’arı’ı) biz indirdik ve yine onu biz koruyacağız” ayetiyle anlatmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz, “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir.” hadisiyle Kur’an-ı Kerim’i okuyan bir insanın Yüce Allah (c.c) ile konuşma ve O’na muhatap olma şerefine yükselip ayrı bir değer kazandığını belirtiyor. Çünkü Kur’an-ı Kerim, şu kâinat yaratıcısının insana özel ve insanın anlayabileceği bir konuşmasıdır. Bu yüce makamın bilincinde olan bir insan, Kur’an’ı sanki Hz. Cebrail’den (a.s) dinliyormuş gibi manevi zevk ve duygularla dolar.

Kuran

Advertisement

Kuran’ın İnsana Faydaları Nedir?

Kur’an-ı Kerim’i inceleyici bir gözle ve dikkatle okuyan insan, O’nda kâinatın uçsuz bucaksız sırlarını, bilim adamlarının keşfettiği ve henüz keşfedemediği bilimsel gerçekleri, yerin ve göğün sakladığı bütün hazinelerle, insanın emrine sunulduğunu görür. Hamd ve şükür duygularıyla gerilip Rabbine yönelir ve bu zevkten mahrum kalmak istemez. Çünkü Kur’an-ı Kerim şu büyük kâinat kitabının eksiksiz bir tercümesidir. Bütün bilimlerin anahtarı, gördüğümüz ve göremediğimiz güzelliklerin habercisidir. Yerde ve gökteki hazinelerin açıklayıcısıdır. Bu gerçek. Yüce Kitabımızda, “Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.” ayetiyle anlatılmaktadır.

Yüce Allah “Biz bu Kur’an’ı sana vahy etmekle en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz.” ayetiyle,Kur’an-ı Kerim’in yaşanmış ve yaşanacak olayları en doğru şekilde anlatan, olaylarının arkasındaki gerçek sebeplerden bahseden, en güvenilir ve asla şüphe barındırmayan tek kitap olduğunu ifade etmektedir.

Kur’an-ı Kerim, bizlere dünyada ahireti anlatan şefkatli bir dildir.

Ahirette yaşanacakların ve öldükten sonra uğranacak mekânların mukaddes bir haritasıdır. Dünyada yaptıklarımızın karşılığı olarak verilecek makamların müjdecisi ve elimizden tutan şefaatçimizdir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği: “Kişi kabrinden kalkınca Kur’an, o kimseyi, zayıflamış ve rengi solmuş bir hâlde karşılar, ona: ‘Beni tanıyor musun?’ der. O da: ‘Hayır’cevabını verir. O zaman: ‘Ben senin arkadaşın olan ve seni şiddetli sıcaklarda susuz ve geceleri uykusuz bırakarak okuduğun Kur’an’ım’ der. Sonra o kişiye vakar (onur) tacı, anne-babasına da iki değerli cennet elbisesi giydirilir. Anne-baba bunun sebebini sorunca, çocuklarının Kur’an-ı Kerim’e olan ilgi ve bağı gösterilir.” diyerek açıklamıştır. Başka bir hadisinde de şefaat gerçeğini: “Kur’an’ı okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir” sözüyle dile getirmiştir.

Kuran

Kur’an-ı Kerim, insanların en mükemmel terbiyecisidir.

İnsanlara mutluluk yollarını öğreten ve bu nurlu yola teşvik eden şefkatli bir öğretmendir. Doğru düşündürüp doğru fikirlere yönelten, yanıltmaz bir rehberdir. İnsanların manevi ihtiyaçlarını karşılayan fedakâr bir yoldaş, her türlü hastalık, dert ve ızdıraplarına şifa kaynağı bir reçetedir. Bu gerçeği de Yüce Kitabımız, “Ey insanlar! Size (Kur’an’la) Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” ayetiyle anlatmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz, “Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, eliflâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” demektedir. Başka bir ifadesinde de “Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” demekle inanan insanlar için, Kur’an’ı okumak ve O’nun manasını anlamanın tükenmez bir sevap hazinesi olduğunu söylemektedir. Peygamber Efendimizin “Bir cemaat oturup Allah’ı zikrederse, (Kur’an okur ve anlamaya çalışırsa), mutlaka melekler etraflarını sarar, Allah’ın rahmeti onları kaplar, üstlerine sekine iner ve Allah onları yanında bulunan (melek)lere anar.” hadisi zikrin (Kur’an’ı okumanın ve anlamaya çalışmanın) Yüce Allah katındaki değerini anlatıp müjdelemektedir.

Advertisement

Kur’an-ı Kerim öyle mukaddesler mukaddesi bir kitaptır ki, her arzu ve isteğimizde başvuracağımız kabul edilmiş bir duadır. Yalnızlıklarımızda bizimle adeta sohbet eden bir dost, içine düştüğümüz şüphelerimizden kurtarıcı bir aydınlıktır. Eriştiğimiz nimet ve imkânlara hakiki bir şükür ve bütün güzellikleri içinde toplayan kocaman bir kütüphanedir.

Kur’an-ı Kerim aynı zamanda Yüce Allah’tan inanan kullarına gelen harika bir iltifattır.

Bu konuyu da Sevgili Peygamberimiz, “Kur’an okuyan mü’min kokusu hoş, tadı güzel bir portakala benzer. Kur’an okumayan mü’min ise güzel bir kokudan mahrum ama tatlı hurma gibidir.” sözleriyle çok veciz ifade etmiştir.

Kur’an-ı Kerim, bize hem bu hayatın anlamını öğretir, hem bize sahibimiz Yüce Allah’ı tanıtır. Kur’an-ı Kerim insana hangi şeyin faydalı, hangisinin zararlı, hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğunu öğretir. Her yönüyle bize sunulmuş rahmet kaynağı bir kılavuzdur.

Kısacası, Kur’an-ı Kerim, biz Müslümanların hayat kaynağı ve biricik rehberimizdir. Kur’an-ı Kerim’i okumalıyız ki bütün bu güzellikleri öğrenelim. Dünya ve ahiretimizi güzelleştirmekle beraber, iyi bir Müslüman olalım.


Leave A Reply