Nihat Erim Kimdir?

0
Advertisement

Nihat Erim Kimdir? Nihat Erim hayatı, biyografisi, eserleri. Nihat Erim hakkında bilgi.

Nihat Erim; hukukçu, öğretim üyesi, siyaset adamıdır. (Kandıra 1912-îstanbul 1980)

Galatasaray Lisesi’ni, 1936’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1936-1939 arasında Paris Hukuk Fakültesi’ni doktora yaptı. Yurda dönüşünde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1939’da doçent, 1942’de profesör oldu. Fakültedeki görevinin yanı sıra 1943’te Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı görevini yürüttü. 1945’te San Francisco’da Birleşmiş Milletler’in kuruluş konferansına katılan Türk delegeleri içinde yer aldı. 1946 Seçimleri’nde Kocaeli’nden bağımsız milletvekili seçildi. Kısa süre sonra CHP’ye girdi. 1948-1950 arasında bayındırlık bakanlığı, başbakan yardımcılığı yaptı. 1950’de CHP muhalefete düşünce partinin organı olan Ulus gazetesinde yayın danışmanı ve başyazar olarak görevlendirildi. Yeni Ulus ve Halkçı gazetesini çıkarttı.

1956’da Londra’da Kıbrıs ile ilgili olarak düzenlenen görüşmelere katıldı. Aynı yıl seçildiği Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üyeliği 1962’ye kadar sürdü. 1959’da imzalanan Zürich ve Londra antlaşmalarının ardından Kıbrıs Anayasası’nı hazırlamak için oluşturulan Türk Kurulu’nun başkanlığını yaptı. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis’e üye olarak katıldı. 1961’de yeniden politikaya atılarak CHP’den Kocaeli milletvekili seçildi. 1970’e kadar Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’ yi temsil etti ve 1968 -1970 arasında Konsey’in Başkan Yardımcılığını yaptı. 12 Mart 1971’de Silahlı Kuvvetler’ in verdiği muhtıradan sonra partilerüstü bir hükümet kurmakla görevlendirildi. Bu görevi kabul ederek 10 Ekim 1971’de CHP’den ayrıldı ve Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhuriyet Senatosu üyeliğine atandı. Birinci Erim Hükümeti 29 Mart – 3 Aralık 1971, ikinci Erim Hükümeti 11 Aralık 1971-17 Nisan 1972 tarihleri arasında görev yaptı. Bir dönem Cumhurbaşkanlığı kontenjan senatörü olarak TBMM’de görev yaptıktan sonra politikadan çekildi. 1 Temmuz 1980’de dört terörist tarafından İstanbul Dragos’ta öldürüldü.

Başlıca eserleri: Le Positivisme Juridique et le Droit Internatonal (Hukuk Pozitivizmi ve Devletler Hukuk Pozitivizmi ve Devletler Hukuku) 1939, Siyasi Tarih ve Devletlerarası Hukuk Metinleri (1953), Kıbrıs (1956-1965 Kıbrıs Anılan ve Gözlemleri) 1975 ve benzeri.

Advertisement

Leave A Reply