Niksar Tarihçesi

0
Advertisement

Niksar ilçesinin tarihçesi hakkında kısa bilgi.

Niksar - Ulu Camii

Niksar – Ulu Camii

Niksar’ın eski çağlardaki adı Neocaesarea (Yeni Kayseri) idi. “Niksar” adı da bundan bozmadır. Şehir Malazgirt Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Türkler’in eline geçti. Danişmentli Devletinin başkenti oldu. XIV. yüzyılın sonlarında (1398) Yıldırım Bayezit Niksar’ı da aldı. XV. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı – Akkoyunlu devletlerinin sınır bölgesinde bulunan Niksar 1473 Otlukbeli Savaşı ile bir sınır noktası olmaktan çıkarak, Osmanlı toprakları içine girdi. Zaman zaman bazı huzursuzluk devreleri geçirdi. II. Bayezit devrinin sonlarına doğru bu bölgede yoğun yağmalar oldu, yakıp yıkıldı.

Osmanlılar’a geçtikten sonra Sivas eyaletinin kazaları arasında yer alan Niksar, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Sivas vilayetinin Tokat sancağına bağlandı, Cumhuriyet devrinde Tokat iline bağlı bir ilçe merkezi oldu.

Niksar’daki tarihi eserler arasında en önemlileri; Niksar’ın içinden geçen derenin sağındaki Ulucami ile Sungurbey Türbesi, solunda Işıktekke, Karanlık Türbe, Hacı Çıkrık Türbesi ile kasabanın kuzeydoğusunda Melik Gazi Türbesi, daha ötede Kulak Türbesi, Tokat yolu üzerindeki Çöreğibüyük Tekkesi ile Kırk Kızlar Türbesi’dir.


Leave A Reply