Nilüfer Çayı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nilüfer Çayı nerededir, nereden doğar, nereye dökülür? Nilüfer Çayı nereden geçer, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Nilüfer Çayı

Nilüfer Çayı; Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde akarsudur. Uzunluğu yaklaşık 172 km’dir. Uludağ’ın güney yamaçlarından doğar; önce güney, ardından batı, Uludağ’ın batı eteklerinde ise güney-kuzey doğrultusunda akar. Gümüştepe’nın (eskiden Misiköy) kuzeydoğusunda keskin bir dirsekle doğuya dönerek uzunluğu yaklaşık 3 km, derinliği 150-175 m arasında olan Misiköy Boğazına girer. Uludağ’ın bir çıkıntısı olan ve kristal yapılı şistler ile şistli mermerlerden oluşan arazide açılan bu boğazın içinde küçük iki gömük menderes vardır. Gümüştepe yakınında deniz düzeyinden 155 m yüksekte akan, boğaz çıkışında ise yüksekliği 125 m’ye düşen çay, Dobruca yakınında kuzeye yönelerek Bursa Ovasına girer. Burada Uludağ’dan ve Bursa Ovasından gelen suları toplayan Deliçay kolunu alarak keskin bir dirsekle batıya döner. Çayönü köyü önünde engebeli bir alana girerek menderesli bir vadide akar ve Karacabey’in kuzeyinde Kocaçay ya da Kocadere adıyla anılan Susurluk (Susurlu) Çayına katılır.

Ortalama debisi 16 m3/sn olan Nilüfer Çayının suları mayısta kabarır, eylülde ise en düşük düzeye iner. Çok su taşıdığı yıllarda taşması nedeniyle Bursa Ovasında taşkınlara karşı bir çökeltme havuzu, bir regülatör ve birçok kanalla set yapılmıştır.

Nilüfer Çayı üzerinde tarihsel açıdan değer taşıyan iki de köprü vardır. Nilüfer köyü yakınındaki Nilüfer Köprüsü’nü 14. yüzyılda Orhan Bey’in (Gazi) karısı Nilüfer Hatun’un yaptırdığı sanılmaktadır. Köprünün kesme taştan dört sivri kemerinin alüvyonlarla tıkanması üzerine tuğladan dört kemer daha eklenmiştir. 1677’de Abdal Çelebi’nin yaptırdığı Abdal Köprüsü ise 12 kemerlidir. Acemler Köprüsü olarak da bilinen ve zamanla alüvyon boğulmasına uğrayan bu köprünün bugün yalnız altı kemeri görünmektedir.

Advertisement

Leave A Reply