Noctuidae (Baykuş Güveleri) Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Noctuidae (Baykuş Güveleri) nedir, özellikleri nelerdir? Noctuidae (Baykuş Güveleri) türleri, hakkında bilgi.

Noctuidae (Baykuş Güveleri)

Noctuidae (Baykuş Güveleri); Lepidoptera (pulkanatlılar) takımından dünyanın hemen her yerine dağılmış 20 bini aşkın tür içeren böcek familyasıdır. Lepidoptera takımının bu en geniş grubu bazı uzmanlarca birçok familyaya ayrılır.

Noctuidae üyelerinin vücudu kalın ve toza benzer pullarla örtülüdür. Kanat açıklıkları türlere göre 8-305 mm arasında değişir. Çoğunun soluk renkli olmasına karşılık bazı tropik bölge türleri parlak ve yanardöner renklidir. Öbür gece kelebekleri gibi genellikle geceleri etkinlik gösterir ve çevrelerindeki ışık kaynaklarına üşüşürler. Göğüs bölümünde yer alan işitme organları deri çıkıntısıyla korunan gergin bir zardan oluşur. Erişkinlerin çoğunda bulunan iyi gelişmiş ağız parçaları meyve, besisuyu ve tatlı sıvılarla beslenmelerini sağlar. Bazı türler tropik bölgelerde çiftleştikten sonra kuzeye doğru göç ederler.

Tırtılları tüylü ya da tüysüz, tek ya da çok renkli, soluk ya da parlak olabilir. Beslenme davranışları da büyük bir çeşitlilik gösterir. Birçoğu yaprak, kök, taze sürgün ve tohumlan kemirirken öbürleri meyveleri ve bitkilerin gövdelerini oyar. Az sayıda tür ise kabuklubitlerle beslenir. Heliothis armígera türünün yeşil kurt adıyla tanınan tırtılları mısır, pamuk, biber, domates gibi çeşitli tarım bitkilerinin, Earias serrata türünün dikenli kurt ya da kıllı kurt adlarıyla tanınan tırtılları başta pamuk olmak üzere bazı tarım bitkilerinin önemli zararlıları arasındadır. Çoğu türün larvası pupa evresini toprak altında ördükleri kozalarda geçirir.

Advertisement

Leave A Reply