Nüfus Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Nüfus ne anlama gelir? Nüfus kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Kişi
“Burada beş nüfus var.”
2. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı, popülasyon
3. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü
“Tarım nüfusu. Gecekondu nüfusu.”
nüfus kütüğüne kayıt yaptırarak nüfus cüzdanı almak
“Kızının çocuklarının nüfusunu çıkartacağım.” – H. E. Adıvar
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
Yeryüzündeki nüfus yoğunluğunun dağılışını inceleyen ve bunu türlü yönleriyle açıklayan coğrafya kolu
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi
Nüfus cüzdanı
“Dün nüfus kâğıdıma baktım, orada bir de Ayşe ismi var.” – S. F. Abasıyanık
Nüfus kütüğündeki kayıt
Nüfus yoğunluğu
Nüfusa kayıtlı olunan defter
Nüfusun çeşitli nedenlerle öngörülenden fazla artması
Ailelere, sahip olmak istedikleri ve yetiştirebilecekleri çocuk sayısı konusunda karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek yöntemleri uygulayabilme imkânlarının verilmesi
Ülkenin nüfus sayısını tespit etmek için yapılan sayım
Nüfus cüzdanı
“Her zaman çantasında bu resimli nüfus tezkeresi bulunurdu.” – S. F. Abasıyanık
Nüfus ile bu nüfusun üzerinde yaşadığı toprakların yüzölçümü arasındaki oran, nüfus kesafeti
Tarımla uğraşan, genellikle şehir sınırları dışında, köy ve kasabalarda yaşayan nüfus

Advertisement

Leave A Reply