Nuruosmaniye Cami Nerededir? Mimari Özellikleri ve Tarihçesi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Nuruosmaniye Cami nerededir, hangi padişah tarafından ne zaman yaptırılmıştır? Nuruosmaniye Cami mimarisi, tarihçesi hakkında bilgi.

Nuruosmaniye Cami; İstanbul’da, aynı adlı semtte Osmanlı barok dönem camisidir. 1748’de I. Mahmud‘un başlattığı yapımı 1755’te III. Osman döneminde tamamlanmıştır. Birçok kaynağa göre mimarı Simeon (ya da Simon) Kalfa’dır.

Cami, büyük bir dış avlunun ortasında, yerden 2 m kadar yükseltilmiş bir teras üstündedir. Bu nedenle gerek caminin iki yanındaki koltuk kapılarına, gerekse iç avluya 10’ar basamaklı büyük merdivenlerle ulaşılır. Yapı, çapı 26 m’ye yaklaşan tek bir kubbeyle örtülüdür. Kubbeyi taşıyan dört büyük askı kemeri, köşelerde büyük birer ayağa oturur. Ayaklar, üstlerine yerleştirilmiş ağırlık kuleleriyle, askı kemerleri de kademeli silmelerle vurgulanarak caminin dış görünümünde en belirgin öğeler haline getirilmiştir. Kubbe kasnağı çok sayıda pencereyle delinmiş, ağırlık kuleleri hizasında da dört büyük payanda kemeriyle desteklenmiştir. Mihrap, üzeri bir yarım kubbeyle örtülü, beşgen planlı bir çıkıntı içine yerleştirilmiştir. Cami kütlesi dıştan, iki yandaki ikişer katlı galerilerle zenginleştirilmiştir. Güneydoğu köşesindeki hünkâr mahfiline, “L” biçiminde bir kırıklık yaparak yükselen görkemli bir rampayla ulaşılır. Beş kubbeli son cemaat yeri “U” biçiminde ve şadırvansız bir iç avluyla tamamlanır.

İç avlu revakları da dokuz kubbeyle örtülüdür. Minareler son cemaat yerinin iki ucunda, yapıya dışarıdan bitişiktir. İkişer şerefesi ve taş külahları vardır. Camiye asıl Barok görünümünü veren, plan düzeninden çok sütun başlıkları, cephelerindeki silmeler, nişler, silindirik mukarnaslar, gömme ayaklar gibi öğelerdir. Aynı biçimde, iç mekânda da kubbe yazısı ve âyet kuşağı dışında, duvarları kaplayan akantus yaprağı, deniz kabuğu ve daha başka kıvrımlı çizgili bezemeler, klasik dönemin alışılmış örgelerinin yerini almıştır. Nuruosmaniye Camisi, dış avlusunun çevresinde toplanmış başka yapılarla birlikte bir külliye oluşturur. Hünkâr mahfiline çıkan rampanın altındaki üç göz kemerden dış avlunun, içinde kütüphaneyle türbe bulunan kuzeydoğu bölümüne geçilir. Bir avlu çevresindeki kubbeli hücrelerle bir dershaneden oluşan medrese caminin kıble duvarı karşısındadır. Çeşmeyle sebil ise dış avlunun batı kapısının dışına, iki yana yerleştirilmiştir. Arazi kuzeye, Haliç yönüne doğru eğimli olduğu, cami de yükseltilmiş bir terasın üstünde yer aldığı için, aradaki yükseklik farkından yararlanılarak dış avlunun kuzey ve batı duvarları boyunca iki sokağa bakan dükkânlar düzenlenmiştir.

Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii

Kaynak – 2 (Kısa Hap Bilgi)

İstanbul’da Cağaloğlu ile Kapalıçarşı arasında, Çemberlitaş hizasında, kendi adıyla anılan semtte büyük, güzel bir camidir. Yapılmasına I. Mahmut zamanında 1748’de başlanmış, III. Osman zamanında 1755’te bitirilmiştir. Yapının gerek çizgilerinde, gerekse süslemelerinde barok tarzının bütün özellikleri görülür. İkişer şerefeli iki minaresi vardır.

Advertisement

Avluda III. Osman’ın annesi Şehsuvar Sultan’ın yattığı türbe, medrese, bir de tunç parmaklıklı sebil bulunmaktadır.


Leave A Reply