Nusretiye Camii Hakkında Bilgi, Cami Nerededir? Mimarı Kimdir?

0
Advertisement

Nusretiye Camisi nerededir? Nusretiye Camisi’nin kim tarafından yaptırılmıştır, mimari özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Nusretiye Camii

Nusretiye Camii

Nusretiye Camisi

Nusretiye Camisi; İstanbul’da Tophane semtinde, Meclisi Mebusan Caddesi ile deniz arasında yer alan Osmanlı baroğu ve ampir üsluplarındaki camidir. 1823-26 arasında II. Mahmut tarafından mimar Krikor Balyan’a yaptırılmıştır. “Başarı” anlamına gelen adı, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının anısına padişah tarafından verilmiştir. Cami, ayak ve tonozlarla oluşturulmuş, denizden 2 metre kadar yüksekteki bir teras üstüne oturur. Asıl kütlesi kare planlıdır ve tek bir büyük kubbeyle örtülüdür. Bu merkezi ibadet mekânı kuzey yönünde, tonoz örtülü yan yana üç hacimle genişletilmiştir. Ama bu bölüm alçak tutulduğu için dış görünüşte algılanmaz. Kubbe dört büyük askı kemerine oturtulmuş, kemerler dış cephede silmelerle iyice vurgulanmıştır.

Nusretiye Camiisi İçi

Nusretiye Camiisi İçi

Kubbeye geçişi sağlayan pandantifler dışarıdan da görülebilecek biçimde düzenlenmiş, üstleri kurşun kaplanmıştır. Bunların önünde her köşede soğan gövdeli birer ağırlık kulesi yer alır. Kubbe kasnağı beşik kemerli pencereler ve kıvrımlı gömme ayaklarla bölünmüştür. Bu gömme ayakların tepesinden yükselen alemler etek hizasında kubbeyi bir taç gibi sarar.

Kıble duvarından dışarı taşan yarım daire planlı mihrap nişi bir yarım kubbeyle örtülüdür. Yapının yan cepheleri dışa açık birer galeriyle çevrilidir. Üç kubbeli son cemaat yerine iki yandan kıvrılarak çıkan birer merdivenle ulaşılır. Son cemaat yerinin iki yanında, öne ve kenarlara doğru taşan iki katlı birer kanat vardır. Barok dönem camilerinin bir özelliği olan kırma çatıyla örtülü, köşke benzeyen bu kanatlardan doğudaki hünkâr dairesi, batıdaki ise imam evi olarak düzenlenmiştir. Kanatların uçlarında pabuç bölümleri soğan biçimli, ikişer şerefeli, kurşun kaplı sivri külahlı birer minare yer alır.

Caminin şadırvanı batıdaki yan avluya yerleştirilmiştir. 1950’lerin sonlarında Tophane semtinde yeni düzenlemeler yapılırken caddenin karşısındaki muvakkithane yıkılmış, çifte sebiller de cami girişinin iki yanındaki bugünkü yerlerine taşınmıştır. Dalgalı cepheleri, bu cephelere uygun dalgalı külah çatıları, bezemeli madeni şebekelerle kaplı pencereleri ve pencerelerin üstündeki kıvrımlı silmeleriyle bu sebiller de Osmanlı barok mimarlığının tipik örnekleridir.

Camide dönemin ünlü hattatlarından Mustafa Rakım ile Yesarizade Mustafa İzzet’in yazılarına da yer verilmiştir.

Advertisement

Kaynak – 2

Nusretiye Camii

NUSRETİYE CAMİSİ, İstanbul’da, Tophane’den Dolmabahçe’ye giden yolun sağında, iki minareli zarif bir camidir. 1822-1826 yılları arasında II. Mahmut tarafından yaptırılmıştır. Cami o sıralarda tersane, kışlalar, daha başka askeri tesislerin tam ortasındaydı. Son yıllarda çevresinin temizlenip açılmasiyle bütün güzelliğiyle ortaya çıkmıştır.

Nusretiye Camisi, aynı tip camilerden birçok bakımlardan farklıdır. Bu arada, caminin şadırvanı, sebili, muvakkithane solundaki avlunun içindedir. İnce, zarif olan iki minaresinin cami açıldıktan birkaç yıl sonra yeniden yapılması gerekmiştir. Ampir tarzına göre yapılmış olan caminin, Türk sanatı üzerindeki Batı mimarlık etkisini göstermesi bakımından büyük önemi vardır.


Leave A Reply