Öd (Safra) Kesesi Nedir? Nerededir?

0

Öd (Safra) Kesesi Nedir? Öd kesesinin özellikleri, görevleri, vücuttaki yeri hakkında bilgi.

od-kesesiÖd (Safra) Kesesi; karaciğerin alt yüzünde bulunan 7-10 cm uzunluğunda, en geniş yeri 3 cm kadar olan, 30-50 ml kadar öd denilen yeşil sarı renkli acı salgıyı salgalayan organdır. Fundus, gövde ve boyun olmak üzere üç bölümden oluşur. Üst yüzü bağdokosuyla karaciğere bağlıdır. Alt yüzü ise peritonla örtülüdür. Bu periton karaciğeri örten peritondan uzanmıştır. Karaciğer hücrelerinde üretilip salgılanan ödün, onikiparmak bağırsağına dökülmemiş olan fazlalık bölümünü öd kesesi depolar. Gerektiğinde öd kanalı aracılığıyla ödü onikiparmak bağırsağına boşaltır.

Advertisement

Karaciğer hücrelerinde üretilip Remac plakaları içindeki öd kanalcıkları içine salgılanan öd, daha sonra karaciğer içi öd kanallarına ulaşır.

Öd, glikoz, öd tuzları, üre, kolesterol, bilirubin gibi karışık maddelerle bir miktar proteinin sudaki eriyiğidir. Öd, kısmen yağların sindirimine yarayan bir salgı, kısmen de eskimiş alyuvarların yıkıma uğraması sonucunda oluşmuş bir atılma ürünüdür. Ödle atılan birçok madde, bağırsaklarda yeniden emilime uğrar ve yeniden öde atılır. Öd kesesinde ve kanallarında önemli birçok hastalık oluşabilir. Bunların en önemlisi, öd kanallarının herhangi bir nedenle tıkanması sonucunda oluşan sarılıktır. Böylece bağırsakta yağ sindirimi ve emilimi bozulur. Bir başka öd kesesi hastalığı da taş oluşumudur. Öd kesesi taşları kendiliğinden hareket ederek bağırsaklara geçemeyecek kadar büyükse öd kesesinin ameliyatla alınması gerekir. Öd kesesinin alınması yaşamsal bir tehlike oluşturmaz. Kişi hekimlerin yasakladığı yiyecekleri yemezse normal yaşamını sürdürebilir. Öd kesesindeki bir başka hastalık da iltihaplanmadır. Hekim denetiminde tedavi edilebilir bir hastalıktır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply