1. Hüseyin Kimdir?

0
Advertisement

Şah Sultan Hüseyin de denilen 1. Hüseyin kimdir, ne yapmıştır? 1. Hüseyin hayatı, biyografisi ve hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

1. Hüseyin

Hüseyin I (sultan), Şah Sultan Hüseyin olarak da bilinir (d. 1668 – ö. 1726, Isfahan, İran), 1694-1722 arasında İran şahı, Safevi hanedanının son bağımsız hükümdarıdır. Devlet yönetimindeki zayıflığıyla hanedanın çökmesine neden olmuştur.

Haremde büyüyen Hüseyin, tahta çıktığında devlet işleri konusunda bütünüyle bilgisizdi. Hazineyi kişisel harcamaları için kullanarak tüketti, devleti mollaların yönetimine bıraktı. Ruslar ve Osmanlılar, Hüseyin’ in zayıflığından yararlanarak İran sınırlarını zorlamaya başladılar. Sınırda bazı toprakların yitirilmesine karşın Hüseyin, 20 yıl boyunca ülkesini göreli bir barış ortamında yönetti. Ama bu sırada devlet için için çöktü. Sonunda beklenmedik biçimde kabile ayaklanmaları birbirini izledi. Ayaklanmacı önderlerden Mahmud, Afganistan tahtını ele geçirdi.

1720’de akınlarına başlayan Afganlılar 1722’de İran’ı bütünüyle işgal ettiler. Mahmud başkent Isfahan üzerine yürüyerek kenti kuşattı. Yedi ay sonra Hüseyin yenilgiyi kabul ederek tahtı Mahmud’a teslim etti.

Onun ardından Safevi hanedanının iki üyesi daha tahta çıktıysa da bunlar birer kukla olmaktan öteye geçemediler. I. Hüseyin’in hükümdarlığının sonu hanedanın da sonu oldu. Ömrünün sonuna değin başkentte kalan Hüseyin öldüğünde saray arazisindeki inşaat işlerinden sorumluydu.

Advertisement

Leave A Reply