Oftalmoloji Nedir? Neyi İnceler? Oftalmoloji Bilimi, Göz Bozuklukları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Oftalmoloji ne demektir? Oftalmoloji neyi inceler, oftalmoloji bilimi ve göz bozuklukları nelerdir, hakkında bilgi.

Göz Doktoru

Oftalmoloji

Oftalmoloji; göz hastalıkları ve görme kusurlarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık dalıdır. Ortaçağdaki ilk göz hekimleri tıp öğrenimi görmemiş gezgin uzmanlardı; ilk kez 1738’de uygulanan şaşılık ameliyatının bu uzmanlarca gerçekleştirildiği bilinir. 16. yüzyılda göz hastalıkları üzerine yazılar yazan Alman hekim Georg Bartisch oftalmolojinin kurucusu olarak kabul edilir. Göz hastalıklarından glokom 1750’de, gece körlüğü 1767’de, renk körlüğü 1794’te, aştigmatlık 1801’de tanımlandı.

İlk oftalmoloji eğitimi Göttingen Üniversitesi Tıp Okulu’nda 1803’te başladı. Eğitim veren ilk göz kliniği 1805’te Londra’da açıldı. Hollandalı hekim Frans Cornelis Donders 1864’te görme kusurlarında muayene ile uygun gözlük camı verilmesi sistemini geliştirdi. Gözün içindeki yapılan görme olanağı sağlayan oftalmoskopun bulunmasıyla (1851) çeşitli iç hastalıklarından kaynaklanan göz bozukluklarının incelenmesi olanaklı duruma geldi. 20. yüzyılda oftalmoloji alanındaki gelişmeler, özellikle düzenli göz muayeneleriyle göz hastalıklarının önlenmesi ve doğuştan göz bozukluklarının erken evrede tedavisine olanak sağladı. 1944’te New York’ta ilk göz bankasının kurulması kornea nakli ameliyatlarının yaygınlaşmasına yardımcı oldu.

Oftalmoloji gelişim bozuklukları, hastalık, yaralanma, zehirlenme, yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan göz bozuklukları ve kırma kusurlarıyla ilgilenir. Hastalıklara tanı koymak amacıyla görme işlevini ölçen testlerin yanı sıra, nörolojik ya da bütün vücudu etkileyen bazı hastalıkların belirtilerini saptamak için göz dibi muayenesi de yapılır. Tedavide çeşitli ilaçlardan yararlanılır, kırma kusurlarında gözlük verilir, gerektiğinde cerrahi girişim uygulanır.

Kaynak 2

Oftalmoloji; göz hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Tüm eski uygarlıklarda oftalmoloji, tıbbın bir yan dalı olarak önemli bir yer tutardı. Yapılan önemli bulgularla eski bilgiler tümüyle değişti. Özellikle 1851’de Helmholt tarafından bulunan oftalmoskop, irisin arkasındaki göz lezyonlarının muayenesini, 1911’de Gullstrand tarafından bulunan yarıklı lamba ise canlı gözün mikroskobik muayenesini olanaklı kıldı. Göz hastalıklarının incelenmesi, bakteriyoloji ve patolojik histolojinin yardımıyla hızla ilerledi. Braille alfabesinin kullanılması, körlerin kendileri için yayımlanan kitapları okuyabilmesini sağladı. Tedavide anesteziklerin ve kas güçlendirici ilaçların gözbebeğini güçlendirici maddelerin kullanılmasına 19. yüzyılın ikinci yarısında başlandı. Ameliyatla göz tedavisi Eski Yunan ve Latin hekimlerince de uygulanmış olmakla birlikte, ancak 19. yüzyılın ikinci yansında ameliyatla tedavide devrim yapan anestezi ve asepsinin bulunmasından sonra hızla gelişti.

Advertisement

Göz Bozuklukları

Sağlam bir göz, merceğin kalınlığını ayarlayarak yakın ve uzaktaki eşyayı net olarak görebilir. Yakındaki bir şeye bakarken mercek kalınlaşır, uzağa bakarken yassılaşır. Göz yuvarlağının yapısında bir kusur varsa, bakılan şeyin görüntüsü tam ağ tabaka üzerinde değil ya biraz ileride ya biraz geride teşekkül eder bu da bakılan şeyin bulanık görülmesine yol açar.

Göz yuvarlağındaki kusurlar üçe ayrılır:

  1. — Miyopluk: Göz yuvarlağı normalden daha uzundur. Bu yüzden, hayal ağ tabakanın önünde teşekkül eder. İçbükey mercekli bir gözlük hayalin tam ağ tabakasına düşmesini sağlar.
  2. — Hipermetropluk: Göz yuvarlağında mercekle sarı benek arasındaki uzaklık gerekenden kısadır. Bu yüzden görüntü ağ tabakasının ötesinde teşekkül eder. Bu göz kusuru da dışbükey gözlükle-giderilir.
  3. — Astigmatlık: Saydam tabaka ile mercek yüzeylerinin gözün optik ekseni etrafında dönel olmamasından ileri gelir.

Şaşılık görünüşte bir göz kusurudur. Görüşe etkisi yoktur. Şaşı kimseler baktıklarını iyice görürler. Şaşılık göz yuvarlaklarını hareket ettiren kasların iki gözde eş olarak çalışmamasından ileri gelir.


Leave A Reply