Oğul Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Oğul ne anlama gelir? Oğul kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Erkek evlat
“Bir şey olursa oğullarımız gereğini elbet yaparlar.”
2. Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz
“Hinoğluhin.”
3. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu
“Oğul arısı.”
4. Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü
“Bu su onu da devirir oğul!” – S. F. Abasıyanık
bir kovan, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek
oğul arılarının bir bölüğü kovandan ayrılıp ayrı bir kovana gitmek
“Sivrisinekler çevresinde oğul vermeye başlamışlardı.” – O. Kemal
1. Oğul arılarının yaptığı bal
2. Bir büyükanneye veya büyükbabaya göre oğuldan olan erkek torun
Bir kadının kendi çocuğu değilken emzirdiği ve kocasının da evlat olarak benimsediği erkek çocuk
1. Bir işte gizli kalmış kötü ve aksak yan, kuşkulu durum
2. Hileli, kuşkulu, karışık durum
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. Hakaret içeren bir seslenme sözü
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. Hakaret içeren bir seslenme sözü
1. İnsanoğlu, insan
2. Soylu kimse
Ölen evli yeniçerilerin, babaları gibi ocakta askerlik yapan çocukları
Çok dayanıklı şey
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. Hakaret içeren bir seslenme sözü
Kurnaz
Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
Dayının oğlu, dayızade
Çocuklar ve torunlar
“Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş.” – M. Ş. Esendal
İnsan
“Sen de benim gibi âdemoğlunun eline düşseydin, niye böyle ufacık tefecik kaldığımı anlardın.” – N. Hikmet
1. El, yabancı
“Eloğlunun keyfinin kâhyası değiliz.” – N. Hikmet
2. Damat
3. Koca
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. Hakaret içeren bir seslenme sözü
İnsan, âdemoğlu, fâni
“Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük bir nimetti.” – İ. O. Anar
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
“Köpoğluna bak, ne de güzel işini biliyor!”
2. ünlem Hakaret içeren bir seslenme sözü
Padişah kızlarının, padişah soyundan olmayan kocalarından doğan erkek çocuğu
Bulunduğu ortama ve koşullara kolaylıkla uyum sağlayan kimse
Kocanın karısına verdiği ad
“Benim köroğlu yamandır. Üç tavuk besler bizim gecekondunun önünde, bir kafes içinde.” – N. Cumalı
1. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse
2. Hakaret içeren bir seslenme sözü
Kızılan veya beklenmeyen bir işi yapan erkek
“Seyfi Bey ile ilk kapışmada, herifçioğlu bir fırsatını buldu, topu elimden kapıverdi.” – N. Hikmet
1. Amca oğlu
“Endazeyi kaçırmışsındır çancı ustası, dedi, olmayacak bahse sürersin emmi oğlumu.” – K. Bilbaşar
2. Dost, arkadaş, teklifsizce davranılabilen kimse
Amcanın oğlu, emmi oğlu
“Fakat ne amca oğlu ne de hamallar bunu kavrayabildiler.” – E. Şafak
Gruplar hâlinde, bölük bölük
“Böyle küme küme, böyle oğul oğul nerelerde toplanırdı bunlar?” – Y. K. Karaosmanoğlu


Leave A Reply