Radon Nedir? Radon Elementinin Özellikleri

0
Advertisement

Radon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Radon elementi ile ilgili bilgi.

radonRadon, periyodik cetvelin 8A grubunda, soy gazlar arasında yer alır. Radyumun radyoaktif bozulmasıyla oluşur. Renksiz, kokusuz, tatsız ağır bir gazdır.

  • 226Ra → 222Rn + 4He

Sembolü: Rn
Atom Numarası: 86
Atom Ağırlığı: 222
Elemet serisi: Asal Gaz
Periyodik Cetveldeki Yeri:

Maddenin Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz

Radonun Tarihçesi:

1898’de Rutherford ve Owens, radyoaktif maddelerin ışınımlarla birlikte bir de gaz yaydığının farkına vardılar. Radyoaktif toryum serisinde bulunduğu için bir gaza toryum emanasyonu yada kısaca emanasyon daha sonra da toron adı verildi. 1900’de Dorn radyum emanasyonunu radon, kısa bir süre sonra da Giesel ile Debiern, aktinyum emanasyonuna aktinon adını verdiler. 1908’de Ramsay ve Gray, elementi arı durumda elde ettiler ve Latince ışıyan anlamına gelen nitens sözcüğünden türettikleri niton adını verdiler. Ardından elementin özgül kütlesini belirleyerek bilinen en ağır gaz olduğunu ortaya çıkardılar. 1923’den sonra, alfa ışımasıyla radyumdan oluştuğu göz önüne alınarak radon adı verildi.

Radon Atom Modeli

Radon Atom Modeli

Radonun Elde Edilmesi – Kullanımı :

Radon, hidrojen ve oksijenle karışım halinde bulunan radyum tuzunun suyla işlenmesinden elde edilir ve boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılır. -62 derecede kaynayan radon, -190 derecedeki sıvı havadan geçerken sıvılaşır ve boru içinde toplanır. Oda sıcaklığında renksiz bir gaz olup, donma noktasının altına kadar soğutulursa parlak bir flöresans gösterir. Bu flöresans, sıcaklık düşürüldükçe sarı, daha da düşürüldükçe turuncu-kırmızı bir renk alır. Tüp içinde dokulara yerleştirilen radon, yaydığı alfa ışınlarıyla kanserli hücreleri yok eder. Oluşan Polonyum 218, katı olduğu için tüp çeperine yapışarak dokulara yayılmaz. Öteki radyoaktif maddeler gibi radonun da dikkatli kullanılması gerekir. Özellikle solunumla vücuda girmesi tehlikelidir. Radyum, toryum yada aktinyum bulunan depolarda bu elementlerden oluşan radonu uzaklaştırmak için iyi bir havalandırma uygulaması bulunması gerekir.

Advertisement

Leave A Reply