Ömer Seyfettin Edebi Kişiliği ve Hayatı

0

Ömer Seyfettin’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ömer Seyfettin’in eserleri.

Ömer SeyfettinEn tanınmış hikayecilerimizden biridir. 1884’te Gönen’de doğdu. Askeri okullarda okuduktan sonra subay çıktı. Balkan Savaşı’ndan sonra askerlikten ayrılıp öğretmen oldu. istanbul’un çeşitli okullarında edebiyat dersleri okuttu. Bir yandan da türlü gazete ve dergilere hikayeler yazıyordu. En verimli çağında, daha 36 yaşında iken, 1920’de öldü.

Advertisement

Ömer Seyfettin edebiyata şiirler yazmakla başlamıştı. Sonra yalnız nesir türünde eserler verdi. İlk yazıları, Selanik’te birkaç arkadaşıyla birlikte çıkarttığı Genç Kalemler dergisinde yayınlanmıştı. Öteki arkadaşları gibi o da Türk dilinin durulaşması, arılaşması için çalışıyordu. Çünkü o zamana kadar Türkçe’mizin yazı ve edebiyat dili yabancı sözcüklerle dolu, çok karışıktı, anlaşılması zordu. Bu yüzden Türk edebiyatı yeterince gelişememiş, büyük halk yığınlarına mal olamamıştı. Dilimizin durulaşıp arılaşmasında Ömer Seyfettin’in değerli çabaları, emeği vardır.

Ömer Seyfettin Türk edebiyatında hikaye türünün de ilk, en büyük ustalarından biridir. Edebiyatımızda hikaye türü o güne kadar, yeterince gelişmemiş, hele ulus, yurt konularına yönelmemişti. Hikayelerine konu olarak geniş halk yığınlarını alan, halkın türlü dertlerini, zevklerini, sorunlarını gerçeklere uygun bir biçimde inceleyen ilk büyük Türk hikaye yazarı Ömer Seyfettin’dir. Tarihimizin şanlı olaylarını da hikayelerine konu edinmiş, böylece ulusa bu bakımdan da hizmette bulunmuştur. Hikâyelerinin belirgin özelliklerinden biri de kendi çocukluk, ilk gençlik günlerinin anılarından da eserlerinde yararlanmış bulunmasıdır. And; Kaşağı gibi hikayeleri onun bu yönünün başlıca örnekleridir.

Ömer Seyfettin hikayelerini rahat, akıcı bir dille meydana getirmiştir. Bu arada çoğu hikâyelerinde güldürücü, güldürürken de ders verici bir nitelik göze çarpar.

Ömer Seyfettin’in başlıca hikâye kitapları şunlardır: Bahar ve Kelebekler; Yüksek Ökçeler; Bomba; Gizli Mabet; Beyaz Lâle; tik Düşen Ak.

Advertisement


Leave A Reply