Ometecuhtli Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ometecuhtli nedir, özelliği nedir? Aztek tanrısı Ometecuhtli ile ilgili inanışlar, hakkında bilgi.

Ometecuhtli

Ometecuhtli; (Nahuatl dilinde “İki-Tanrı”), Aztek inancında İkilik Tanrısı ya da Yaşam Tanrısıdır. Aztek kozmolojisindeki ikiliğin bir yönünü temsil eder. Eşi Omecihuatl (İkilik Tanrıçası) ile birlikte göğün en üst (13.) katı olan Omeyocan’da (“iki yer” ya da “ikili cennet”) oturduğuna ve insanların hangi gün doğacağına karar verdiğine inanılırdı. Aztek kozmolojisi dişillik-erillik, aydınlık-karanlık, devinim-dinginlik ve düzen-karmaşa (kaos) gibi karşıt öğelere dayalıydı. Aztek tanrıları arasında adına tapınak yapılmayan ve ayin düzenlenmeyen tek tanrı Ometecuhtli’ydi. Bu tanrının hiçbir zaman insanlarla doğrudan ilişkiye girmediği, ama her ayinde ve doğanın her düzenli olayında varlığını duyurduğu kabul edilirdi.

Tek bir yaratıcı temayı temsil eden Ometéotl tanrılarından biri olan Ometecuhtli’nin betimlenmesinde verimlilik simgelerine yer verilir, örneğin kulakları mısır koçanı biçiminde yapılırdı. Doğacak çocukların ruhlarının Omeyocan’dan salıverilmesinden sorumlu olduğuna inanılırdı. Ometéotl tanrıları gökyüzü hiyerarşisinde çok büyük önem taşımakla birlikte, Aztek yaşamının çeşitli alanlarına daha önemsiz öbür tanrılar egemendi; kendi kişilik özellikleri bulunan bu ikincil tanrıların davranışlarında bağımsız oldukları kabul edilirdi.


Leave A Reply