Onur Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Onur ne anlama gelir? Onur kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar
“Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez.” – T. Buğra
onurlanmak
“Piyesini sahneye koymaktan büyük onur duyduğunu söyledi.” – C. Uçuk
bir kimse, kendine duyduğu saygıyla bağdaşmayan ve onur kırıcı olay veya davranışlar karşısında tepkide bulunmak, kendine yedirememek
“Bu haksızlığı onuruna yediremeyen Mustafa, o günden sonra bu okula gitmemek için ayak diredi.” – E. C. Güney
birinin gururunu, haysiyetini incitmek
kişiliğini yüceltecek sözler söylemek veya davranışlarda bulunmak
“Mektuplarında onun onurunu okşayacak, endişelerini hafifletecek cümleleri artırdı.” – Ç. Altan
birine saygı göstermek için yemek, toplantı vb. ağırlamada bulunmak
Şeref belgesi
Tören birliği
Bir kuruluş veya derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören veya bu kuruluş veya derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip karara bağlayan kurul, haysiyet divanı
Bir kuruluş veya derneğe kişiliği ile onur katacağı düşünülerek seçilen kimse, şeref üyesi


Leave A Reply