Oşinografi (Okyanus Bilimi) Nedir?

0
Advertisement

Oşinografi (Okyanus Bilimi) Nedir? Oşinografi (Okyanus Bilimi) neyi inceler, nasıl çalışır? Oşinografi (Okyanus Bilimi) hakkında bilgi.

Pasifik (Büyük) Okyanus

Oşinografi (Okyanus Bilimi)

Oşinografi (Okyanus Bilimi); yeryüzündeki okyanus ve denizlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, içerdikleri bitki ve hayvan topluluklarının ve jeolojik yapılanmaları ile kökenlerinin incelenmesini konu edinen bilim dalıdır. Fiziksel okyanusbilim, deniz ve okyanus sularının sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve basınç gibi özellikleri ile elektriksel, optik ve akustik etkiler açısından iletkenliğini inceler. Dinamik okyanus bilimi, hava ile deniz yüzeyi arasındaki enerji alışverişi ile çeşitli türden su hareketlerini (gelgitler, yüzey ve dip akıntıları, dalgalar vb) konu edinir.

Kimyasal okyanus bilimi, deniz suyunun kimyasal özelliklerini ele alır. Sulardaki çözünmüş bileşikleri belirler, okyanuslardaki çeşitli biyokimyasal çevrimleri inceler ve okyanus ve denizlerin oluşum ve gelişimine ilişkin jeokimyasal modeller geliştirir. Biyolojik okyanus bilimi, denizlerdeki bitki ve hayvan faunası ile bunların ekolojik uyum-lan ve yaşam çevrimlerini inceler. Jeolojik okyanus bilimi ise, okyanus havzaları ile bunların kayaç ve tortul yapılarını ele alır. Okyanus sırtları, denizdibi yayılması, kıtaların kayması gibi konular ile denizdibindeki ısı akışı gibi olguların incelenmesi de jeolojik okyanus bilimin alanı içine girer.

Modern okyanus bilimi bütün bu değişik dalların bileşiminden oluşur. Bu konulara ilişkin veriler ise bilimsel araştırma gezileriyle toplanır. Okyanus bilimi öğrenimi görenler, kuramsal derslerin yanı sıra bu tür araştırma gezilerine de katılarak deneyim kazanırlar. Okyanus bilimi çalışmaları, temel olarak toplanan verilere ve haritacılık tekniklerine dayalı olarak sürdürülür. Bunun yanı sıra matematiksel modellerden ve çözümleme yöntemlerinden de yararlanılır.

Advertisement

Leave A Reply