Otopsi Yardımcılığı Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Otopsi Yardımcılığı bölümü, adli tıp alanında çalışan sağlık personelini yetiştiren bir meslek yüksekokulu programıdır. Öğrenciler, otopsi süreçleri, adli tıp laboratuvarı uygulamaları ve yasal mevzuat gibi konularda eğitim alır.

Otopsi Yardımcılığı Bölümü

Otopsi Yardımcılığı, adli tıp alanında çalışan ve otopsi işlemlerini gerçekleştiren bir sağlık personeli yetiştiren bir meslek yüksekokulu bölümüdür. Bu bölümde öğrencilere, otopsi süreçlerinin nasıl yürütüldüğü, otopsi teknikleri, patolojik incelemeler, adli tıp terminolojisi ve ilgili yasal mevzuat gibi konular öğretilir.

Otopsi, ölümün nedenini ve koşullarını belirlemek amacıyla yapılan bir inceleme sürecidir. Otopsi yardımcıları, patologlar veya adli tıp uzmanlarıyla birlikte çalışarak otopsi işlemlerinde yardımcı olurlar. Öğrenciler, otopsi işlemlerinin yapılması için gerekli hazırlıkları yapmayı, cesetlerin temizliğini ve taşınmasını gerçekleştirmeyi, otopsi sırasında gereken materyalleri hazırlamayı ve dokümantasyon yapmayı öğrenirler.

Otopsi Yardımcılığı programı, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar çalışmaları ve saha uygulamalarını da içerir. Öğrenciler, gerçek otopsi süreçlerinde deneyim kazanmak için adli tıp laboratuvarlarında ve adli otopsi merkezlerinde staj yaparlar. Bu sayede, otopsi süreçlerini gözlemleme ve uygulama fırsatı elde ederler.

Mezun olduktan sonra, otopsi yardımcıları, adli tıp laboratuvarlarında, adli otopsi merkezlerinde, hastanelerde veya adli tıp birimlerinde çalışabilirler. Görevleri, otopsi işlemlerinde patologlara yardımcı olmak, otopsi materyallerini hazırlamak ve yönetmek, dokümantasyon yapmak ve laboratuvar çalışmalarına katılmaktır.

Otopsi Yardımcılığı programı, adli tıp ve patolojiye ilgi duyan öğrencilere, ceset incelemeleri ve adli tıp süreçleriyle ilgili beceri ve bilgileri kazandırmayı amaçlar. Bu bölüm mezunları, adli tıp alanında önemli bir rol oynayarak toplum sağlığına hizmet edebilirler.

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık) mezunları, adli tıp laboratuvarlarında, adli otopsi merkezlerinde, hastanelerde veya adli tıp birimlerinde çalışabilirler. Mezunlar, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 1. Otopsi Sürecine Yardımcı Olmak: Otopsi yardımcıları, adli tıp uzmanları veya patologlarla birlikte çalışarak otopsi sürecini yürütürler. Cesedin hazırlanması, taşınması ve otopsi masasına yerleştirilmesi gibi işlemlerde görev alırlar. Otopsi ekipmanlarının hazırlanması ve sterilizasyonu gibi görevleri yerine getirirler.
 2. Otopsi Materyallerini Hazırlamak: Otopsi işlemi için gerekli olan materyalleri hazırlamak otopsi yardımcılarının sorumluluğundadır. Bunlar, otopsi aletleri, örnek alma kapları, numune tüpleri, kimyasallar ve diğer laboratuvar malzemelerini içerebilir.
 3. Dokümantasyon Yapmak: Otopsi sırasında, yapılan işlemler ve bulguların kaydını tutmak önemlidir. Otopsi yardımcıları, otopsi sürecini adli tıp protokolleri doğrultusunda dokümante etmekten sorumludur. Bu, fotoğraf çekimi, ölüm nedeni ve bulguların ayrıntılı raporlanması gibi işlemleri içerebilir.
 4. Laboratuvar Çalışmalarına Katılmak: Otopsi yardımcıları, otopsi sonrası alınan örneklerin laboratuvar analizlerine yardımcı olurlar. Örneğin, toksikoloji, histopatoloji veya biyokimya laboratuvarlarında çalışabilir ve örneklerin işlenmesi, analizi ve sonuçların raporlanması gibi görevleri yerine getirebilirler.
 5. Adli Tıp Biriminde Yardımcı Görevler: Otopsi yardımcıları, adli tıp birimlerinde genel idari ve teknik görevlerde de yer alabilirler. Bunlar, dava dosyalarının hazırlanması, evrak işleri, laboratuvar malzeme envanterinin takibi ve laboratuvar güvenliğine ilişkin önlemlerin uygulanması gibi görevleri içerebilir.

Otopsi Yardımcılığı mezunları, otopsi süreçlerinde aktif olarak yer alarak adli tıp alanında çalışırlar. İyi bir laboratuvar becerisi, dikkat toplama yeteneği ve titizlik gerektiren bu meslek, toplum sağlığı ve adalet sistemi için önemli bir hizmet sunmaktadır.

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere adli tıp ve otopsi süreçleriyle ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla çeşitli eğitimler verilir. Aşağıda, genellikle bu programda yer alan bazı eğitimlerin örneklerini bulabilirsiniz:

 1. Temel Tıbbi Bilimler: Anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve farmakoloji gibi temel tıp bilimleriyle ilgili dersler alınır. Bu dersler, sağlık bilimleri alanında temel bir anlayış geliştirmek için önemlidir.
 2. Adli Tıp: Adli tıpın temel prensipleri, adli tıp terminolojisi, adli tıp laboratuvar teknikleri ve adli otopsi süreçleri hakkında eğitim verilir. Öğrencilere, otopsi protokolleri, ceset incelemesi, ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve yaralanma analizi gibi konular öğretilir.
 3. Patoloji: Patolojiye giriş, patolojik inceleme teknikleri ve doku örnekleme yöntemleri gibi konularda eğitim verilir. Öğrenciler, doku örneklerinin incelenmesi, mikroskobik analizlerin yapılması ve patolojik bulguların raporlanması gibi becerileri öğrenir.
 4. Adli Tıp Laboratuvarı Uygulamaları: Öğrencilere, adli tıp laboratuvarında kullanılan cihazları ve teknikleri kullanma becerisi kazandırılır. Kan ve doku örneklerinin işlenmesi, toksikolojik analizler, DNA analizleri gibi laboratuvar uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılır.
 5. Yasal Mevzuat: Adli tıp alanında çalışanların uyması gereken yasal düzenlemeler ve etik prensipler hakkında bilgi verilir. Yasal mevzuatın adli tıp uygulamalarına etkisi ve adli tıp raporlarının hazırlanması gibi konular ele alınır.
 6. Staj: Otopsi Yardımcılığı programının bir parçası olarak öğrencilere staj imkanı sağlanır. Stajlar, adli tıp laboratuvarlarında, adli otopsi merkezlerinde veya ilgili sağlık kurumlarında gerçek otopsi süreçlerinde deneyim kazanmalarını sağlar.

Bu eğitimler, öğrencilere adli tıp ve otopsi süreçleri hakkında teorik bilgi ve pratik beceriler sağlayarak mezunları otopsi yardımcılığı pozisyonunda çalışmaya hazırlar. Programın içeriği ve dersler üniversitelere ve ülkelere göre farklılık gösterebilir, bu nedenle programın ayrıntıları yerel üniversitelerin müfredatlarında bulunabilir.

Otopsi Yardımcılığı

85%
85%
Awesome

Adli Tıp Kurumlarında ve hastanelerin otopsi yapılan birimlerinde Adli Tıp Uzmanı ile birlikte çalışacak meslek elemanları yetiştiren bir ön lisans programıdır.

 • İş İmkanları
  8
 • Kazanma Zorluğu
  9

Leave A Reply