Özgeçmiş Nedir? Özgeçmişin Özellikleri ve Özgeçmişte Bulunması Gerekenler

0
Advertisement

Özgeçmiş nedir, özgeçmişlerin özellikleri nelerdir? Özgeçmişte bulunması gereken bilgiler nelerdir, özgeçmiş nasıl yazılır?

özgeçmiş

Özgeçmiş

Gerek kamu, gerek özel sektör kurum ve kuruluşları; varlıklarını devam ettirebilmeleri için çağdaş, gelişmelere açık, yenilikçi bir politika izlemek zorundadır. Böylece bu birimler, işlevlerini rahatlıkla yerine getirebilir ve iş dünyasında yerlerini güçlendirebilir.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar, gerek ekonomik gerek sosyal hayatta varlıklarını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmeleri için, bünyesinde görevlendireceği elemanların nitelikli olmasını ister. Dolayısıyla işe başvuran bir kişide birtakım kişisel nitelikler aranılır. Bu niteliklerin bir kısmı genel, bir kısmı özel olabilir. Bu konudaki ölçü, eleman arayan birimin takdirindedir. İşte öz geçmiş, böyle bir anlayışın sonunda kabul görmüş bir yazı çeşididir.

Özgeçmiş; herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından özel amaçlarla istenen ve kişinin hayatını, öğrenimini, yeteneğini, deneyimini, iş yapma gücünü varsa bazı özel durumlarını belirten, kısaca kişiyi tüm özellikleriyle tanıtan bir yazı türüdür. Özgeçmiş, uluslararası bilimsel bir terim olarak curruculum vitae (CV) olarak adlandırılır.

Özgeçmiş, çoğu kez herhangi bir işe başvuru sırasında adaylarla ilgili birtakım bilgi edinmek üzere bazı kurum veya kuruluşlarca adaylardan istenir. Bazı birimler de tanıtım kataloglarında veya web sayfalarında kullanılmak üzere personelle ilgili çeşitli bilgiler isteyebilir. Ancak, üzerinde durulan özgeçmiş birinci türdendir.

Advertisement

Özgeçmiş kişiyi tanıtması açısından biyografiye benzer; ancak aralarında biçim ve içerik farkı vardır. Biyografiler kişiyle ilgili tüm bilgileri ayrıntılarıyla ortaya koyarken, öz geçmiş yalnızca kişiyi genel özellikleriyle kısaca tanıtır. Biyografi başkaları tarafından, özgeçmiş ise ilgili kişi tarafından yazılır.

Özgeçmiş, kişinin başvurduğu işe uygun özellikleri ve başarıları kısaca gösteren bir sunumdur.

İyi bir öz geçmişte, adayın kim olduğu, bugüne değin neler yaptığı, becerilerinin neler olduğu, neleri bildiği ve adayın neler yapmak istediği belgelenir. Bu bilgileri inceleyen işveren yetkilisi; “Kişi bize neden başvurdu, bizim için neler yapabilir, bilgi ve yetenekleri nelerdir, kişisel özellikleri nelerdir, birtakım değerleri nelerdir, işimizin gerektirdiği özelliklere sahip midir?” gibi sorulara cevap arar. İşte iyi bir öz geçmiş bu tür sorulara cevap verebilmelidir. Kişi; öz geçmişteki bilgilerle işverene “Ben bu işi yapabilirim.”, “Ben bu işi muhakkak istiyorum.”, “Ben firmanıza ve işe kısa sürede uyum sağlayabilirim.” Bu iş, yeteneğime ve kariyerime uygun.” vb. mesajları verebilmelidir.

İşin niteliğine göre bazı bilgiler farklı olmakla birlikte, bir öz geçmişte kimlik bilgileri, eğitim durumu, iş deneyimi ve kişisel başarılar gibi bilgiler ortak özelliklerdir. Son zamanlarda bazı kurumlar adaylarda aradığı bilgileri içeren hazır formlar düzenlemektedir. Ancak, her zaman öz geçmişler hazır form biçiminde düzenlenmeyebilir. O nedenle etkili bir öz geçmiş yazmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir. Unutulmamalı ki, özenli bir öz geçmiş yetkililerce hissedilir ve kişinin iş yaşantısına başlamasında ilk adım olabilir.

Bir öz geçmişte bulunması gereken özellikler şunlardır:

 1. Öz geçmiş yazılırken, istenilen bilgiler dikkate alınır ve kişinin kendi üslubuna göre yazılır.
 2. Özgeçmişin orijinal olması esastır. O nedenle bir başkasının örneğine bakarak öz geçmiş yazılmaz.
 3. Özgeçmiş isteğinde bulunan kuruluşun veya kişinin amacına uygun bilgiler kısa, açık, doğru ve abartısız bir dille yazılır.
 4. Özgeçmişte sunulan bilgilerin belgelendirilebilir olmasına özen gösterilmelidir.
 5. Sayfa düzenine, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine özen gösterilmelidir.
 6. Özgeçmiş hazırlanırken önce hedef belirlenmeli ve bu hedefe göre özgeçmiş yazılmalıdır.
 7. Özgeçmişte, kişiyi gerçekten tanıtan anahtar sözcükler kullanılmalıdır.
 8. Dini ve politik içerikli bilgiler bulunmamalıdır.
 9. Örnek bir öz geçmiş bir veya iki sayfayı geçmemelidir.
 10. Özgeçmişteki bilgilerin doğru olması esas olduğundan, kişiyi veya kurumu yanıltıcı bilgi verilmemelidir.
 11. Öz geçmişin kime veya hangi kuruluşa verileceği, bunların beklentilerinin ne olduğu iyice bilinmelidir.

Bir Özgeçmişte Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

1- Kişisel bilgiler: Kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali (evli, bekar, çocuk sayısı), sürücü belgesinin olup olmadığı, erkekler için askerliğini yapıp yapmadığı, uyruğu, ev ve cep telefon numaralan ve e-posta gibi bilgiler yer alır.

2- Eğitim: Kişinin hayatı boyunca tamamladığı eğitim bilgilerini içerir. İlkokul, ortaokul (ilköğretim), lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine hangi yılda, nerede başlandığı ve bitirildiği belirtilir. Ayrıca kişinin katıldığı kurslar da belirtilir.

Eğitim bilgileri, bazı öz geçmişlerde en son bitirilen kurumdan başlanarak sıralanabilir.

Advertisement

3- İş deneyimi: Adayın daha önceki işleriyle ilgili deneyimlerinin belirtildiği bölümdür. Kişinin daha önceki yıllarda çalıştığı iş yerlerindeki deneyimleri, üstlendiği görevleri ve taşıdığı unvanları, başarıları, işe başlama ve ayrılma tarihleri belirtilir. Burada önemli olan işe başlama ve ayrılma tarihleri arasında bir tutarsızlık olmamasıdır.

Bu kısmı inceleyen yetkili; öz geçmiş sahibinin daha önceki deneyimlerini, başarılarım, çalıştığı firmalara neler kazandırdığını dikkatle inceler, dolayısıyla adayın kendi iş yerine uygun olup olmadığına karar verir.

4- Kariyer hedefi: Kariyer hedefi; kısa, öz bir biçimde, istenilen işin niteliklerinin tanımlanmasıdır. Kariyer hedefi ile öz geçmişteki bilgiler arasında bir uyum bulunmalıdır.

5- İşle ilgili beceriler:

Burada iş yaşamında önemli olduğu bilinen teknik veya diğer bilgi ve beceriler belirtilir. Bu bölümde şu bilgiler yer alır:

 • a- Bilgisayar bilgisi: Bilgisayar kullanım düzeyi belirtilir.
 • b- Yabancı dil bilgisi: Adayın bildiği yabancı dil veya diller ile adayın dillerindeki bilgi düzeyi belirtilir.
 • c- Yayımlanmış eserleri: Kişinin o güne değin yayımlanmış eserlerinin listesi ve eserlerin künyesi kısaca belirtilir.
 • ç- Üstlendiği veya görev aldığı projeler: Projelerin niteliği, adayın projede hangi yıllarda görev aldığı ve projelerdeki pozisyonları belirtilir.
 • d- Akademik çalışmalar: Özellikle üniversitelerde ve bazı kamu kurumlarında görev alacak öğretim üyelerinin verdiği dersler, yürüttüğü akademik ve idari çalışmalar belirtilir.
 • e- Ödüller: Kişiye hangi çalışmadan dolayı hangi kurumca, hangi tarihte ödüller verildiği belirtilir.
 • f- Katıldığı sosyal ve gönüllü faaliyetleri: Kişinin gönüllü olarak katıldığı sosyal faaliyetler ve bu faaliyetlerdeki pozisyonu belirtilir.
 • g- Varsa diğer beceri ve ilgi alanları belirtilir. Kişisel ilgi ve faaliyetler bilir. Bu çerçevede hobiler, spor ilgileri, takım ve kurum üyelikleri, varsa olağanüstü başarılar belirtilir.

6- Referanslar: Adayın daha önce birlikte çalıştığı iş yeri veya eğitim aldığı birim yetkililerinin referans olarak gösterilmesidir. Referans olarak bildirilen kişilerin adları, görev ve unvanları ile iletişim adresleri bu bölümde belirtilir.

Referans kısmı isteğe bağlı olarak öz geçmişte bulunabilir. Bazı referanslar biçiminde bildirilir. Bu tür referans mektuplarında, adayın kişiliği, becerileri, meslek bilgisi, yetenekleri hakkında doğru bilgiler sunulur.

Kişilerin isimleri, izin alınmadan referans listesinde gösterilmemelidir. En az üç, en çok beş kişi referans olarak gösterilebilir.


Leave A Reply