Palaiologos VIII. Mikhail Kimdir?

0
Advertisement

Bizans imparatoru Palaiologos VIII. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız.

Palaiologos VIII. MikhailPalaiologos VIII. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 1225 – Trakya 1282). Hükümdarlık dönemi: 1259-1288. III. Aleksios’un torunu, Theodora’nın oğludur.

III. İoannes’in (1222-1254) generali olarak Makedonya savaşlarına katıldı. Ayaklanma çıkarmakla suçlanınca Konya’daki Selçuklu sultanına sığınarak onun yanında Moğollara karşı savaştı. 1254’te İznik Bizans imparatoru olan II. Theodoros onu geri çağırdı. 1258’de ölünce, yerine geçen sekiz yaşındaki oğlu IV. İoannes’in naipliğini üstlendi. 1259’da İznik’te IV. İoannes ile birlikte imparatorluğunu ilan etti. 1261 Mart’ında uzun süreden beri Latinlerin işgali altındaki İstanbul’a sefer açtı. 25 Temmuzda hiçbir direnişle karşılaşmaksızın İstanbul’u aldı. IV. İoannes’in gözlerin kör ederek sürgüne yollandı ve oğlu Andronikos’u tahtın varisi ilan etti.

1262’de Epir Despotluğu ile yaptığı savaşta yenilgiye uğradıysa da iki yıl sonra kardeşi İoannina’yı (Yanya) alarak buradaki Bizans egemenilğini yeniden canlandırdı. Bunun üzerine Papa ve müttefikleri Bizans’a karşı birleştiler. Ancak VIII. Mikhael diplomatik oyunlara başvurarak kendisine karşı yapılacak seferi önlemeyi başardı. 1274’te İkinci Lyon Konsili’nde Bizans Kilisesi’nin Papalık buyruğu altına girmesini kabul etti. Bizans egemenliğini pekiştirmek için Yunanistan’a açtığı bir sefer sırasında Trakya’da öldü.


Leave A Reply