Papirüs Nedir?

0

Papirüs nedir ne demektir? Papirüs bitkisinin özellikleri ve papirüs ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Papirüs

Advertisement

Daha çok Nil kıyılarında yetişen kamışa benzer bir bitkidir. Sicilya’nın, Güney İtalya’nın bazı bataklık ve dere kıyılarında da yetişir. Boyu 2-4 metre kadardır, gövdesinin aşağı kısmı bilek kalınlığındadır. Şerit biçimindeki yaprakları, çiçekleri bitkinin üst tarafında genişçe bir şemsiye biçiminde toplanmıştır.

Papirüs çok eski çağlarda bütün Nil kıyılarında bol yetişir, tarımı yapılarak üretilirdi. Bugün Aşağı Mısır’da hemen hemen hiç kalmamış gibidir. Yalnız Yukarı Mısır ve Habeşistan dolaylarında yetişmektedir.

Papirüsün eski Mısırlılar’ın günlük hayatlarında önemli bir yeri vardı. Fakirler etli, özlü olan sapın alt kısımlarını pişirip yerler; ince, uzun, gevrek yapraklarından da sepet örerler, hattâ sandal bile yaparlardı. Papirüsün asıl önemi kağıda benzer bir maddenin yapılmasına yaramasıydı. Mısırlılar sapın dışına hafif hafif vururlar, tıpkı soğanda olduğu gibi üst üste sarılı tabakaları böylece birbirinden ayırırlardı. Bu ince kabuklar 5-6 santim. enliliğinde, 20-30 sentim. uzunluğunda şeritler halinde kesilir, sonra da uc uca, yan yana yapıştırılarak ince bir tabaka meydana getirilirdi. İstenilen ölçüde yaprak elde edilince bunun üzerinden fildişinden bir mühre geçirilerek perdahlanır, sonra zamanla bozulmaması, böceklerin yememesi için de üzerine sedir yağı sürülürdü. Böylece, günümüze kadar saklanmış papirüs üzerine yazılı pek çok tarihi belgeler bulunmuştur.

Advertisement


Leave A Reply