Para İle İlgili İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

Para, finans ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Para, money hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi.

Para İle İlgili İngilizce Kelimeler
A A I I  
afford parası yetmek income Gelir
ATM ATM interest faiz
auction açık arttırma invest yatırmak
B B investment yatırım
bailout kurtarma investor yatırımcı
balance denge L L
bank banka lend ödünç vermek
bankrupt iflas etti lender ödünç veren
bankruptcy iflas loan borç
bargain pazarlık etmek loss kayıp
bill fatura M M
bonds tahviller market Pazar
borrow ödünç almak money para
bought satın alınmış mortgage ipotek
budget bütçe O O
business outgo masraf
buy satın almak P P
C C pay ödeme
capital sermaye payment ödeme
cash nakit pence peni
cent sent penny kuruş
change bozukluk percentage yüzde
cheap ucuz poor fakir
check çek portfolio portföy
commodity emtia Pound Pound
compound bileşik profit kâr
coupon kupon purse cüzdan
credit kredi R R
credit card kredi kartı rate oran
currency para birimi rebate indirim
D D receipt fiş
debt Borç recession durgunluk
defecit açık rent kira
deposit Depozito reserve rezerv
depression depresyon rich zengin
discount indirim risk risk
dividend kâr payı S S
dollar dolar sale satış
donate bağışlamak save tasarruf etmek
donation bağış savings tasarruf
donor verici security güvenlik
down payment peşinat sell satmak
E E seller satıcı
earn kazanmak sold satıldı
earnings kazanç spend harcamak
economy ekonomi stocks hisse senetleri
economics ekonomi bilimi swap takas
economist iktisatçı T T
equity Eşitlik tax vergi
estate arazi teller veznedar
Euro Euro thrifty tutumlu
exchange değiş tokuş trade Ticaret
expense gider treasury hazine
expensive pahalı V V
F F value değer
finance maliye, finans W W
financier yatırımcı wallet cüzdan
fund fon, sermaye wealth servet


Leave A Reply