Pentatonik Dizi Nedir?

0
Advertisement

Pentatonik dizi nedir? Bir tür ses dizisi olan pentatonik dizi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Müzik
Pentatonik dizi, beş seslî Dizi olarak da bilinir, bir oktav içinde beş ses içeren dizi. Dünya müziğinin çok büyük bölümünde farklı biçimlerine rastlanması müziğin gelişiminde erken bir aşamayı temsil ettiğini düşündürmektedir. En yaygın biçimi anhemitoniktir (yarım tonsuz; örn. do-re-fa-sol-la-do ). Hemitonik ise (yarım tonlu; do-mi-fa-sol-si-do ) daha seyrek rastlanan biçimdir.

Pentatonik dizilerin ilk çağda Yunan kithara’sının akort düzeninde kullanıldığı sanılır. Bazı erken dönem Gregorius dinsel ezgileri pentatonik melodiler içerir. Amerika Yerlilerinin, Afrika Siyahlarının ve çeşitli Asya ülkelerinin müziğinde (örn. Cava’da bir oktavın beş eşit sese bölündüğü slendro), ayrıca birçok Avrupa halk ezgilerinde pentatonik dizinin çeşitli türleri görülü/. 20. yüzyıl Batı sanat müziğinde Claude Debussy gibi bazı besteciler bu diziyi özel etki yaratmak için kullanmıştır. Türk müziğinin pentatonik kökenli olup olmadığı Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana tartışılmaktadır. Özellikle Türk halk müziğinin kökeninin pentatonik olduğunu düşündüren bazı belirtiler bulunduğunu savunan “Batı müzikçileri”ne karşı “Alaturkacılar” Türk müziğinin kökeninde pentatonizmin bulunmadığı görüşünü benimserler.


Leave A Reply