Periyodik Tablonun Bölümleri

0
Advertisement

Periyodik tablonun bölümleri nelerden oluşur? Periyodik tabloda elementlerin dizilişi, satır ve sütunlar, özellikleri hakkında bilgi.

Periyodik Tablonun Bölümleri

Elementlerin periyodik tablosu, kimyada kullanılan en önemli araçtır. Tablodan en iyi şekilde yararlanmak için periyodik tablonun parçalarını ve grafiğin nasıl kullanıldığını bilmek gerekir.

Periyodik Tablonun 3 Ana Bölümü

Periyodik tablo kimyasal elementleri, her elementin atomundaki proton sayısını dikkate alarak artan atom sayısına göre listeler. Tablonun şekli ve elementlerin düzenlenme şekli önemlidir.

Öğelerin her biri, üç geniş öğe kategorisinden birine atanabilir:

Metaller

Hidrojen haricinde, periyodik tablonun sol tarafındaki elementler metaldir. Aslında hidrojen, katı halde bir metal gibi davranır, ancak element, normal sıcaklıklarda ve basınçlarda bir gazdır ve bu koşullar altında metalik karakteri göstermez. Metallerin özellikleri şunlardır:

Advertisement

***Metalik parlaklık
***yüksek elektriksel ve termal iletkenlik
***olağan sert katılar (civa sıvıdır)
***genellikle sünek (bir kabloya çekilebilir) ve dövülebilir (ince tabakalara dövülebilir)
***çoğu yüksek erime noktasına sahiptir
***elektronları kolayca kaybeder (düşük elektron afinitesi)
***düşük iyonlaşma enerjileri

Periyodik tablonun gövdesinin altındaki iki sıra element de metaldir. Özellikle, lantanitler ve aktinitler veya nadir toprak metalleri olarak adlandırılan geçiş metalleri topluluğudur. Bu elementler tablonun altında yer alır.

Metalloidler (veya Semimetaller)

Periyodik tablonun sağ tarafına doğru, metaller ve ametaller arasında bir çeşit sınır görevi gören bir zig-zag çizgi vardır.

Bu çizginin her iki tarafındaki elementler, bazı metaller ve bazı ametallerin bazı özelliklerini sergiler. Bu elementler semimetaller olarak da adlandırılan metaloidlerdir. Metalloidler değişken özelliklere sahiptir, ancak sıklıkla:

***metaloidler çoklu formlara veya allotroplara sahiptir
***özel koşullar altında elektrik iletmek için kullanılabilir (yarı iletkenler)

Ametaller

Periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler metal değildir, ametaldirler. Ametal özellikler şunlardır:

Advertisement

***genellikle ısı ve elektrikte zayıf iletkenler
***Genellikle oda sıcaklığında ve basınçta sıvı veya gazlar
***metalik parlaklıktan yoksun
***kolayca elektron kazanır (yüksek elektron afinitesi)
***yüksek iyonlaşma enerjisi

Periyodik Tablodaki Satır ve Sütunlar

Element Grupları
Gruplar tablonun sütunlarıdır. Bir grup içindeki elementlerin atomları aynı sayıda değerlik elektronuna sahiptir. Bu elementler birçok benzer özelliği paylaşırlar ve kimyasal reaksiyonlarda birbirleriyle aynı şekilde davranma eğilimindedirler.

Element Periyotları
Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Bu elementlerin atomları aynı en yüksek elektron enerji seviyesini paylaşırlar.


Leave A Reply