Peruk Nedir, Ne İşe Yarar? Tarihte Peruk Kullanımı, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Peruk nedir, ne işe yarar? Peruk ile ilgili özellikle tarihi bilgilerin, peruğun icadı ve tarih boyunca peruğun kullanımı hakkında bilgi.

Peruk Nedir? Peruk Hakkında Kısaca Bilgi

Peruk, gerçek ya da yapay saçtan yapılmış takma saç. Tiyatro kostümünün bir parçası olarak, süslenme amacıyla, görev ya da statü simgesi olarak takılabilir. Kökeni Antik Çağa dayanan peruğun Asur, Fenike, Yunanistan ve Roma’da kullanıldığı bilinmektedir; saçlarını tıraş eden Eski Mısırlılar da güneşten korunmak amacıyla peruk takmıştır.
peruk
Peruk 16. yüzyılda Avrupa’da kadınlar arasında yaygınlaştı. Erkekler ise 17. yüzyılda, Fransa kralı XIII. Louis’nin öncülüğüyle peruk takmaya başladılar. Yüzyıl ortalarında Fransa’da peruk yapımcılığı oldukça gelişmiş, hatta bir perukçular loncası kurulmuştu. Sonraki yüzyılda kadınlar arasında kullanımı giderek azalırken, peruk erkekler arasında sınıf, statü ya da görev belirten bir simge durumuna geldi. Belli meslekler için resmi giysinin bir parçası olarak özel peruklar benimsendi. Bu uygulama, Uluslar Topluluğu’na bağlı ülkelerin yargı görevlileri arasında bugün de sürmektedir.

18. yüzyılda, peruğun başlangıç çizgisini örterek doğal bir görünüm elde etmek amacıyla perçemler arkaya doğru taranmaya başladı. Zamanla alnın üstüne takılan kabarık yapay saç tomarları yapıldı. Giderek yüksekliği artan bu yarım peruklar 1770’lerde en abartılı biçimini aldı; öndeki saçlar tel çerçeveler ya da keçe bigudilere sarılmaya başladı. Bu tür peruklar Fransız Devrimi’ne değin tüm Batı’da kullanıldı.

18. yüzyıldan sonra kadınların da takmaya başladığı peruk artık doğal bir görünüm almıştı. 20. yüzyılda, özellikle ucuz yapay saçların geliştirilmesinden sonra kadınlar arasında yayılan peruk modası 1970’lerden sonra ortadan kalktı. Doğu’da ise geleneksel Çin ve Japon tiyatrosu dışında peruk çok az kullanıldı.

Peruğun Tarihçesi;

Peruk, çeşitli maksatlarla eskiden başlık gibi kullanılan takma saçtır. Peruğun çok eski bir tarihi vardır. Eski Mısırlılar saçlarını dibinden tıraş ederler, sokağa çıkarlarken güneşten korunmak için, törenlerde de saçlı görünmek için başlarına ya at kılından, ya da bazı bitkilerin liflerinden yapılmış peruklar takarlardı. Medler, Kaideliler, Asurlular da peruk kullanırlardı. Eski Roma’da erkekler çıplak başlarını göstermemek, kadınlar da süslenmiş olmak için özel biçimlerde yapılmış peruklar takarlardı.

Hemen her çağda peruk kullanılmıştır. XIV. yüzyılda Avrupa’da kadınlar alınlarının iki yanından sarkan sahte örgüler takarlardı. XVI. yüzyılda başı tamamen örten kadın perukları yapılmaya başlandı, moda olan renklerin başında sarı geliyordu. Fransız kişizadelerinden Marguerite de Valois yanında sarışın genç hizmetçi kızlar bulundurur, bunların saçları yeter derecede uzayınca kestirip kendisine peruk yaptırırdı. O devirde peruk, deriden bir astar üzerine saçlar bukleler halinde dikilerek yapılırdı.

Fransa’da XIII. Louis devrinde erkeklerin de peruk takmak âdeti yayılınca peruk yapımı da gelişti, hele XIV. Louis devrinde büyük ilerlemeler kaydetti. Geniş lüleler halinde inen saçlar omuzlara kadar dökülüyor, hattâ sırta kadar uzuyordu.

Böylece, peruk gerek kadınların, gerekse erkeklerin şehir kıyafetlerinden biri haline geldi. Asilzadelerin peruk takmaları âdeta günlük kıyafetleri gibi normal bir hal aldı. 19. yüzyılın başlarından beri peruk modası yavaş yavaş kalkmaya başladı, 20. yüzyılda da tamamen ortadan kalktı.


Leave A Reply