Petra Antik Kenti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Petra antik kenti nerededir? Petra antik kentinin tarihi ve genel özellikleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Petra Antik Kenti Hakkında Bilgi

Petra, Arapça betra. Helenistik ve Roma dönemlerinde Nebatilerin başkenti olan ve günümüzde Ürdün’deki Maan ilinin (muhafaza) sınırları içinde kalan antik kent.
Petra Antik Kenti
Musa Vadisinin doğu-batı doğrultusunda boydan boya kestiği bir seki üzerinde kurulmuştu. Vadi kırmızı ve eflatundan soluk sarıya kadar değişen renklerde kumtaşı kayalarla çevrili olduğundan Petra sık sık “gül kırmızısı kent” olarak anılır.

Petra’da Paleolitik ve Neolitik çağlara ait kalıntılar bulunmuştur. Bir Arap halkı olan Nabatiler İÖ y. 312’de Petra’yı alarak krallıklarının merkezi yaptılar. Kent Nebatiler döneminde bir baharat ticareti merkezi olarak hızla gelişti. Roma imparatoru Trai-anus İS 106’da Nebatileri yenerek, Petra’yı bölgede kurduğu Arabistan Eyaleti’nin topraklarına kattı. 7. yüzyıldaki Müslüman işgalinden sonra tarihten silinen kentin kalıntıları 1812’de İsviçreli gezgin Johann Ludwig Burckhardt tarafından bulundu.

Kudüs’teki İngiliz Arkeoloji Okuluyla Amerikan Doğu Araştırmaları Okulu’nun 1958’den sonra gerçekleştirdiği kazılar sonucu, kentin Roma öncesi dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinildi. Yöredeki kayalara oyulmuş çok sayıdaki yapıdan biri olan el-Hazne’nin sütunlu cephesi son derece etkileyicidir. Bu yapının İS 2. yüzyıldan kalmış olduğu sanılmaktadır. Petra’daki en ilginç kalıntılar, genellikle ince bir işçilikle bezenmiş cepheleri olan ve günümüzde konut olarak kullanılan mezarlardır.

Advertisement

Leave A Reply