Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

0
Advertisement

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Kaynak: pixabay.com

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisli, petrol, doğal gaz ve jeotermal enerjinin aranması, üretimi ve nakliyesi ile ilgilenmektedir. Petrol ve doğal gaz mühendisliği, doğal olarak veya daha sonra yer altında depolanan enerjinin sömürülmesinin her yönüyle ilgilenir. Bu alanda çalışan bir petrol ve doğal gaz mühendisi çevre, kültürel çevre ve işin gereklilikleri ile mühendislik alanındaki politik ve yasal kavramlar hakkında iyi bilgilendirilmelidir.

Hızla gelişen petrol endüstrisi, sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testi, üretim teknikleri, gelişmiş yağ geri kazanım yöntemleri, rezervuar modellemesi, faz davranışı ve termodinamik, çok fazlı akış, kuyu günlükleri ve analiz gibi konularda iyi eğitimli profesyonel mühendislere ihtiyaç duyar. Petrol ve doğal gaz mühendislerinin profesyonel çalışma alanı, akışkan akışının bilgisayar simülasyonundan gözenekli ortama ve açık deniz sondajına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

Kariyer fırsatları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği mezunları petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji arama, sondaj, üretim, nakliye, depolama ve yönetim alanlarında çalışmak için gerekli eğitimi almış olacaklardır. Bu mezunlar ulusal ve uluslararası petrol, doğal gaz, jeotermal enerji ve boru hattı taşımacılığı şirketlerinde çalışmaktadır.

Eğitimi:

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği mesleğinin eğitimi, üniversitelerin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Geleceğin Petrol Mühendislerinin Evet Cevabı Vereceği Sorular?

  1. Doğayı seviyor musunuz (okyanuslar, ormanlar ve çöller)?
  2. Bilgisayar veya video oyunları oynar mısınız?
  3. Teknoloji ile birlikte mi yaşıyorsunuz?
  4. Matematik ve fen bilimleri en sevdiğiniz dersler mi?
  5. Yaratıcı ve yaratıcı bir kişiliğiniz var mı?
  6. İyi iletişim becerileriniz var mı?
  7. Finansal özgürlük ve güvenliği tecrübe etmek ister misiniz?

Petrol Mühendisliği Hakkında Bilgi

Petrol Mühendisliği

Kaynak: pixabay.com

Petrol mühendisliği, ham petrol ve doğal gaz yataklarının araştırılmasını, sondaj ve çıkarma kuyularının açılmasını ve üretim sürecinin verimli biçimde sürdürülmesini konu edinen mühendislik dalı. Petrol mühendisleri yeni yatakların aranmasında jeolog ve jeofizikçilerle birlikte çalışırlar.

Advertisement

Başlangıçta petrol mühendisliği öğretim programlarının başlıca konuları üretim işlemleri ve donanımlardı. Daha sonraları üretim alanında kaydedilen gelişmelerle, belirli bir ölçekteki yataktan elde edilecek petrol miktarının maksimuma çıkarma konusu ağırlık kazandı ve böylece yatakların betimlenmesi ve bilgisayarlar aracılığıyla matematiksel benzetimlerinin (simülasyon) geliştirilmesi çalışmalarına yönelindi. Bugün sondaj işlemlerinin, borularda ve hazne kayaçlarda akışkan akışının ve çıkarma süreçlerinin bilgisayar benzetimleri büyük önem taşır.

Petrol mühendisliğinin birçok uzmanlık dalı vardır. Petrol arama çalışmalarında sondaj işlemlerinin tasarımını, planlamasını yapacak ve yönlendirecek mühendisler gereklidir. Yeni bir yatak bulunduktan sonra sondaj kuyularının açılmasından ve kuyunun çıkarma işlemine hazır duruma getirilmesinden sondaj mühendisleri sorumludur. Bu aşamada mühendislerin görevi, en düşük sondaj maliyetiyle en verimli petrol ve doğal gaz üretimini sağlamaktır. Kuyular açılıp üretime hazır duruma getirildikten sonra, üretim mühendisleri akışkanı yüzeye pompalamak, petrolü gaz ve sudan ayırmak, yataktan çıkan sıvı ve gaz ürünleri depolamak ve taşımak için gerekli olan donanımların tasarımlarını yaparlar. Üretim mühendisleri ayrıca, çıkarma kuyularının verimli olarak çalışmasından ve kuyu ve yüzey çalışmaları için gerekli olan öteki donanımların tasarımından da sorumludurlar.

Bir başka uzmanlık dalı da, sondajdan hemen sonra kuyuya ilişkin bütün verilerin değerlendirilmesine yönelik log çözümlemesidir. Log çözümleyicileri yatağın kalınlığı, genişliği, içerdiği petrol, gaz ve suyun derişimi gibi özellikleri saptarlar. Yataktaki petrol ve gaz miktarını hesaplamak için bu parametrelere gereksinim vardır. Üretim mühendisleri ise yataktaki bütün petrolün çıkarılmasından sorumludurlar ve bu üretim süreci sırasında topladıkları verilere bakarak, çıkarma işleminin hangi tempoda ne kadar süreceğini hesaplarlar. Ayrıca yeni kuyuların açılmasının ve değişik üretim tekniklerinin kârlı olup olmayacağını saptarlar.

Petrol mühendisliğinin 1859’da ABD’de Pennsylvania’da, Titusville’deki ilk petrol kuyusunun açılmasından sonra ayrı bir mühendislik dalı haline geldiği söylenebilir. Türkiye’de petrol mühendisliği öğrenimi 1961’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi’nde başlamış, bunu 1964’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği Fakültesi’nde de uygulamaya konan program izlemiştir. 1982’de de ODTÜ’de ayrı bir petrol mühendisliği bölümü kurulmuştur.


Leave A Reply