Petrus Aureolus Kimdir?

0
Advertisement

Petrus Aureolus kimdir? Fransız bir din adamı ve aynı zamanda bir filozof olan Petrus Aureolus hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Petrus Aureolus, Aureoli olarak da yazılır, Fransızca pierre auriol.oriolya da d’oriol (d. 1280, Gourdon yakınları, Guyenne – ö. 1322, Aix-en-Provence/Avignon, Provence), Fransız din adamı ve geç dönem skolastik filozofu. Doctor facundus (belagatli öğretmen) lakabıyla anılmıştır. Ockham’lı William’ın öncülü olarak önem taşır.

1300’den önce Gourdon’da Fransiskenlere katıldığı, öğrenim için bulunduğu Paris’te (1304) Johannes Duns Scotus’un öğrencisi olduğu sanılır. Bologna (1312), Toulouse (1314-15) ve Paris’te (1316-18) ders verdi. Fransiskenlerin Akitanya bölge sorumlusu olarak yaklaşık 1320’de Aix-en-Provence başpiskoposluğuna atandı. Yaklaşık 1316’da Commentariorum in primum lib-rum sententiarum’unu (1596-1605, 2 cilt; Hükümlerin Birinci Kitabı Üzerine Yorum) adadığı Papa XXII. Johannes tarafından 1321’de kutsandı.

Duns Scotus ve Aquinolu Aziz Tommaso’ nun kuramlarını eleştiren Petrus bilgi edinme sürecinde bireysel deneyciliği savundu; usavurmanın yerine deneyimin rolünü vurguladığı bu görüşünü birden çok nesne için kullanılabilen genel sözcükler ya da tümeller öğretisiyle destekledi. Bu öğreti bir ölçüde evrensel özlerin gerçekliğini reddeden adcılığa, bir ölçüde de tümellerin yalnızca zihinde var olduğunu ileri süren kavramcılığa yakındı. Petrus’a göre bilgi nesnelerin görünüşüydü: İnsan var olanı dolaysız izlenimlerle az ya da çok açık seçik, ama kesinlikle aracısız olarak bilirdi; biçimler, özler ve tümeller uydurmaydı. Petrus bazı bireysel felsefe kuramları geliştirmekle birlikte, genellikle sonradan “Ockham’ın usturası” olarak tanınan ilkeye uydu.

Başlıca yapıtları arasında Tractatus de paupertate (1311; Yoksulluk Üzerine İnceleme), tamamlanmamış bir çalışma olan Tractatus de principiiş naturae (4 cilt; Doğanın İlkeleri Üzerine İnceleme) ve Tractatus de conceptione beatae Mariae Virginis (1314/15; Kutsal Bakire Meryem Anlayışı Üzerine İnceleme) ile 1319’da yazdığı ünlü Compendium … totius Scripturae (Tüm Kutsal Kitaplar … Derlemesi) sayılabilir.

Advertisement

Leave A Reply