Pigmelerin Boyları Neden Uzamaz? Pigme Kime Denir? Özellikleri

0
Advertisement

Pigme ne demektir? Pigmelerin boyları ne kadardır, neden kısa kalır, uzamaz? Pigmelerin boyları neden uzamaz? Özellikleri nelerdir?

pigmeler

Pigmelerin Boyları Neden Uzamaz?

Araştırmalar, cücelerin boylarını uzatabilirken, Pigmelerin bu şansa hiçbir zaman sahip olamayacaklarını ortaya koydu.

Orta Afrika’da yasayan pigme cücelerinin en uzunlarının boyları 1.45 metredir. Orta Afrika’nın en yağmurlu bölgesinde yaşayan pigmeler vücutca iri yapılı, olup bacakları kısadır. Bazı antropologlar onları zenci ırkından ayrı bir ırk olarak kabul ederler. Ama zencilerle pigmelerin kan grupları aynıdır. Bu da oldukça önemli bir faktördür. Diğer bir benzerlikleri de büyüme hormonlarının düzeyi de aynıdır.

Büyüme hormonu, karaciğer pepsinlerini büyümeyi hızlandıran maddeye dönüştürerek etkisini gösterir. Büyümeyi hızlandıran bu maddeler insüline benzer, hem yapıları hem de işlevleri bakımından hem pigmeler hem de diğer cücelerde büyümeyi hızlandıran maddelerin oranı çok düşüktür. Bu maddeler sonra dan bu kişilere aşılanabilir. Böyle durumlarda cücelerde büyüme görülürken, pigmelerde herhangi bir fark olmaz. Zürih Üniversitesinden bir araştırma grubunun yaptığı çeşitli çalışmalarla bu gerçek ortaya konulmuştur.

Pigmelerin boylarının uzamamasının nedeni, kötü beslenme değil, büyüme maddesinin oranının düşük olmasıdır. Ama pigmelerin diğer cücelerden farkı, fazladan verilen insüline karsı duyarsız olmalarıdır.

pigmeler

Advertisement

Kısaca Pigme Nedir?

Pigmeler; özellikle Afrika’nın ortasındaki Ekvator topraklarında yaşayan halktır. Yaklaşık 150 bin kişiden oluşan ve ekvatoral yağmur ormanlarında ayrı ayrı kabileler biçiminde yaşayan Pigmeler, üç ana gruba ayrılır:

Eski Belçika Kongosu’nun doğusunda Bambuti’ler (ormanlılar), eski Belçika Kongosu’nun batısında ve Kongo Cumhuriyeti’nde Merkez Pigmeleri, Gabon ve Kamerun’da da Batı Pigmeleri. Boyları 150 cm’in altında olan Pigmelerden boyları en kısa olanları Bambuti Pigmeleridir. Afrika’da yaşayanların dışında Hindistan’da yaşayan Andamarlar ve Filipinler’de yaşayanlar dünyadaki öteki Pigme gruplarını oluşturur. Asya’da bu Pigmelere Negrito adı verilir.

Pigmeler, arı bir ırkın bozulmuş bir türünü değil, ayrı bir ırkı oluştururlar. Pigmeler mezofesaldir. Çene kemikleri hafifçe öne çıkık, saçları kısa ve kıvırcık olup, tenleri sarı ile kırmızı arasında çeşitli tonlardadır. Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlarlar. Yarı daire biçiminde ağaç gövdelerine dayalı, tek kapılı kulübelerde yaşarlar. Kararları kabile üyeleri birlikte alır. Genellikle kabile dışından evlenirler, çok eşliliğe rastlanmaz.

Aynı kandan gelen çok sayıda ailenin oluşturduğu her kabilenin ayrı bir totemi vardır. Bu totem genellikle maymun, timsah gibi bir hayvanlardır. Kutsal sayılan bu hayvana megbe denir. Ayrıca tüm kabileler Khmvum adını verdikleri tek bir yaratıcı tanrıya taparlar. Atalarının ruhlarının bir yerlerde yaşadığına inanırlar ve ölülerini bir mağarada ya da ağaç kavuğunda saklarlar. Kendilerine özgü bir dilleri bulunmasına karşın zamanla ticari ilişkide bulundukları Bambutilerin dilini benimsediler.


Leave A Reply