Pikrit Nedir?

0
Advertisement

Pikrit nedir? Bir korkayacı olan pikrit ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız.

pikrit, büyük ölçüde olivin ile ojitten oluşan ve peridotite benzeyen, ultrabazik bileşimli (silis bakımından çok fakir) derinlik korkayacı. Koyu renkli, ağır kayaçlar olan pikritler, az ama değişen miktarlarda plajiyoklaz feldispat içerir; bunlarda ayrıca hornblend ve biyotite de rastlanabilir.
Pikrit
Pikritler çoğunlukla sillerin (eriyik haldeyken başka kayaçların arasına sokulan tablamsı kütleler) içinde bulunur, ama peridotitlerin tersine büyük plütonik kütlelerin içinde yer almaz. Ojitli, enstatitli ve hornblendli olmak üzere çeşitli pikrit türleri vardır. Feldispat bakımından fakir, olivin içeriği zengin bazaltlara ise pikrit bazaltı denir.

Pikritlerdeki mineraller genellikle ayrışmış haldedir. Olivinin yerini tümüyle ya da kısmen serpantin almış olabilir; hornblend, talk ve klorit ise ikincil mineraller olarak gelişir. Ojit, hornblend ya da klorite dönüşebilir; başlıca feldispat mineralleri ise epidot, prehnit ve beyaz mikadır.

İskoçya’da ve Çekoslovakya’nın orta kesimlerindeki pikritler, aralsimlidir (hidratlı sodyum alüminosilikat minerali) ve teşenitlerle bağıntılıdır. Öteki pikritler, daha açık biçimde alkali özelliklidir ve diyorit ya da diyabazlarla bağıntılıdır; Galler’deki hornblendli pikritler bu türdendir. Pikritler, Almanya ve İngiltere’deki Devoniyen Dönem (y. 395-345 milyon yıl önce) kayaçları ile birlikte bulunur.


Leave A Reply