Piramidin Hacmi, Hesaplanması

0
Advertisement

Piramidin hacmi nasıl hesaplanır? Piramidin hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması.

Piramidin Hacmi

Bir piramidin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte birine eşittir.

\displaystyle V=\frac{1}{3}.{{A}_{T}}.h

Şekildeki beşgen piramidin hacmi,

\displaystyle V=\frac{1}{3}.A\left( ABCDE \right).h

Advertisement

Örnek:

Taban alanı 36 cm² ve yanal alanları toplamı 60 cm² olan bir kare piramidin hacmini bulalım.

Çözüm

Piramidin tabanı kare ve taban alanı 36 cm² olduğundan,

tabanının bir kenar uzunluğu 6 cm olur.

Advertisement

Yan yüzler dört tane ikizkenar üçgenin toplamı olduğundan, bir üçgenin alanı 15 cm² olur.

PBC ikizkenar üçgeninde,

yan yüz yüksekliği [PE] olsun.

[PE] ⊥ [BC] ve |BE| = |EC| =3 cm olur.

\displaystyle A\left( PBC \right)=\frac{\left| BC \right|.\left| PE \right|}{2}=15

\displaystyle \frac{6.\left| PE \right|}{2}=15

\displaystyle \left| PE \right|=5cm

|HE| = 3 cm dir. (3-4-5) dik üçgeninden,

piramidin yüksekliği, |PH| = 4 cm olur.

Hacim = 1/3 * Taban Alanı * Yükseklik

Hacim = 1/3 * 36 * 4

Advertisement

Hacim = 48 cm³ bulunur.

Örnek:

Şekildeki kare piramit tabanına paralel bir düzlemle kesiliyor. |AB| =6 cm
|EF| = 2 cm dir.

Buna göre \displaystyle \frac{Hacim\left( P,EFGH \right)}{Hacim\left( P,ABCD \right)} oranını bulalım.

Çözüm:

\displaystyle \overset{\Delta }{\mathop{PEF}}\,\sim \overset{\Delta }{\mathop{PAB}}\, ve

\displaystyle \frac{\left| EF \right|}{\left| AB \right|}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3} olduğundan

kenarlar arasındaki benzerlik oranı 1/3 dür.

Hacimler oranı benzerlik oranının küpü olduğundan,

\displaystyle \frac{Hacim\left( P,EFGH \right)}{Hacim\left( P,ABCD \right)}={{\left( \frac{1}{3} \right)}^{3}}=\frac{1}{27} bulunur.

Advertisement


Leave A Reply