Pireneler Nerededir?

0

Pireneler Nerededir? Avrupa’nın güneybatısında yer alan sıradağlar zinciri olan Pirenelr ile ilgili kısa bilgi.

Pireneler Nerededir?

Pireneler, İspanyolca pirineos, Fransızca pyrenees. Katalanca pireneus, Avrupa’nın güneybatısında düz tepeli masifler ve kıvrımlı sıradağlardan oluşan dağ zinciri. Akdeniz kıyılarından Atlas Okyanusundaki Biskay Körfezine kadar 430 km boyunca uzanır.
Pirene Dağları
Eski bir dağ zincirinin jeolojik yenilenmesiyle ortaya çıkmış olan Pireneler, Fransa ile İspanya arasında yüksek bir duvar oluşturur. Bu iki ülke arasındaki sınır, genellikle zincirin sırt çizgisinden geçer. Küçük ve özerk bir prenslik olan Andorra, sınırdaki bazı dorukları içine alır. Genişliği 160 km’ye ulaşan, sürekli bir kar örtüsüyle kaplı olan, yaklaşık 2.750 m yüksekliğindeki kesimde sistemin en yüksek noktası Aneto Doruğu (3.404 m) yer alır. Bu kesimin doğu ve batısında kalan uzantılar birdenbire alçalır ve giderek daralır.

Advertisement

Orta kesimdeki buzul aşındırmasının etkisini taşıyan gelişmemiş vadiler, buz yalakları ve buzul gölleri, Kuvaterner (Dördüncü) Dönemde (2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) buzullaşma olduğunun güçlü kanıtlarıdır. Sistemin kuzey ve batı kesimleri, güney ve doğuya göre daha fazla ve daha düzenli yağış alır. Batıdaki vadilerde mısır, tahıl ve meyve yetiştirilirken, doğudaki vadilerde zeytincilik ve bağcılık yaygındır.


Leave A Reply