Pontino Bataklıkları Nerededir? Pontino Bataklıkları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pontino Bataklıkları nerededir? Pontino Bataklıkları kimin projesiydi? Pontino Bataklıklarının yeri ve genel özellikleri ve burada kurulu olan yerleşim yerleri.

Pontino Bataklıkları, İtalyanca agro pontino, İtalya’nın ortagüney kesimindeki Lazio (Latium) yönetim bölgesinin, Latina ilinde ıslah edilerek tarıma açılmış bataklık bölge. Lepini Dağlan (monti), Alban Tepeleri ve Tiren Denizi arasında yer alır; Appia Yolu (Via Appia) bölgeyi boydan boya geçer. Roma’nın ilk dönemlerinde Pomptini ve Ufentini kabilelerinin yaşadığı bölge Roma Cumhuriyeti’nin son yıllarına gelindiğinde bataklık bir bölge olmuştu. Bazı imparator ve papalar bölgedeki bataklıkları kurutmak için çeşitti çalışmalar başlattılarsa da bu çabalarından sonuç alamadılar.

Pontino Bölgesi

Benito Mussolini 1928’de bataklıkları kurutmak, bitki örtüsünü temizlemek ve yüzlerce aileyi yerleştirmek için büyük bir proje başlattı. Bu projenin sonucunda, eskiden hemen tümüyle boş olan bu bölgede 1932’de Littoria (bugün Latina), 1934’te Sabaudia, 1935’te Pontinis, 1937’de Aprilia ve 1939’da da Pomezia kasabaları kuruldu.

Fogliano Gölü

Fogliano Gölü

Yaklaşık 777 kilometrekarelik büyük bir alanı kaplayan Pontino Bataklıkları günümüzde İtalya’nın en verimli bölgelerinden biridir. Pontino’da tahıl, şeker pancarı, meyve ve sebze yetiştirilir, çiftlik hayvanları beslenir. Bölgede 1960’tan sonra, bölgesel bir kalkınma programı olan Güney Fonu’ndan sağlanan mali yardımla bazı hafif sanayi tesisleri kurulmuştur.

Arkeolojik Bilgiler

Bataklıklar üzerindeki arkeolojik çalışmalar, araştırmalar, kazılar ve temel örnekler de dahil olmak üzere kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Dört arazi sistemi tanımlanmıştır: Fogliano sahili, sahil sistemi; Borgo Grappa Beach Ridge, plaja sadece iç kısımdaki bölge – Circeo bölümünde oldukça geniş; tarlaların ana kısmı Latina Ovası; ve dağların cephesi Monti Lepini.

Advertisement
Pontino Bataklıklarında Av - Horace Vernet

Pontino Bataklıklarında Av – Horace Vernet

Bataklığın merkezi, daha önce lagün, şu anda kentsel olmasına rağmen, eski bir yerleşim kanıtı sağlamaz. Arazi (veya göl) kuşkusuz seyyar fowlers ve balıkçılar hariç, hiç ıssızdı, ancak dahası, insan aktivitesinin herhangi bir kanıtı, altta yatan turbada derin olacaktır. Bununla birlikte, saçaklarda, en eskiden lagünün kuzey kenarında ve kıyı saçaklarında, hem Fogliano hem de Borgo Grappa kara sistemlerinde, avlanma toplama kanıtları Orta Pleistosen’den gelir. Açıkça görülüyor ki, insan, kıyılarında avlanırken ve avlanırken lagünün ve bataklığın tüm tarihine ilk oluşumundan tanık oldu.

Yontma taş devri

Paleolitik malzeme Pontino Agro’nun kuzey kenarındaki Campoverde’den geliyor. Bağlamda hiçbiri bulunmadığından tipoloji ile tarihlendirilmiştir. Amatör yüzey eserlerinin koleksiyonlarının bir araya getirilmesi “çeşitli Alt Paleolitik Lityum endüstrileri ile yakınlıkları paylaşıyor, … kronolojik olarak Orta Pleistosenin ikinci yarısına atıfta bulunuyor”; yani yaklaşık 500 bin yıllık.

Bunlar esas olarak çakmaktaşı maçalar ve 5 cm (2,0 inç) – 6 cm (2,4 inç) pulluklu aletler, kenar kırıcılar, deliciler, rötuşlanmış pullar, bazı mikrolitler ve diğerlerinden oluşan pullardır. Ayrıca Campoverde’den inşaat sırasında bir siperden bilimsel olmayan bir şekilde kazılan hayvan kemikleri ve bir insan dişi geliyor. İkincisi modern insanlardan çok büyük ve Homo cinsi olarak atandı. Hayvanlar arasında Elephas antiquus, Mammuthus primigenius, Equus ferus, Bos primigenius, Cervus elaphus, Capreolus capreolus ve diğerleri bulunur.


Leave A Reply