Portekizliler, Avrupa’nın En Batı Ucundaki Denizci ve Kaşif Bir Millet

0
Advertisement

Portekizliler hakkında kısa bilgi. Portekiz’de yaşayan yerli halkın kökü eski İberyalılar’a kadar uzanır. Portekiz, tarih boyunca, Fenikeliler, Keltler

Bir grup Portekizli emekli dinleniyor...

Bir grup Portekizli emekli dinleniyor…

Portekiz’de yaşayan yerli halkın kökü eski İberyalılar’a kadar uzanır. Portekiz, tarih boyunca, Fenikeliler, Keltler, Kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar, Gotlar, Moritanyalılar tarafından istilaya uğramış ve bu halklarla karışmış bir ülkedir. Halkın hepsi Portekizce konuşur, Katolik’tir, hemen hemen hepsi esmer, siyah saçlı, kara gözlüdür.

Portekizlilerin üçte ikisi çiftçilikle geçinir. Bunlar eski usullerle çalışarak ancak hayatlarını kazanabilecek kadar verim elde ederler. Halkın büyük bir kısmı fakir köylü ve denizcilerdir. Bunların pek çoğu hayatını günü gününe kazanır. Portekizce, birçok bakımdan, İspanyolca’ ya benzer. Latince’den türemiştir. Portekiz mimarlığı da İspanyol mimarlığının özelliklerini gösterir. Halk müziğinde gitar eşliğinde söylenen şarkıları vardır.

Portekiz Bayrağı

Portekiz Bayrağı

Portekiz Nüfusu

Avrupa’nın en batı ucundaki konumuyla tarih boyunca karadan gelen istilacı halkların üst üste yığıldığı bir yer olan Portekiz, uzun kıyı şeridinden dolayı çeşitli denizci halklar için de çekici bir yerleşim merkezi olmuştur. Keltleşmiş yerli halkla karışan Fenikelilerin ve Yunanlıların yanı sıra, ülkede etnik bir iz bırakan halklar arasında Romalılar, Suevler, Vizigotlar, Magripliler ve Yahudiler sayılabilir.

Bu farklı öğelerin yoğun karışımına karşın, Portekiz etnik bakımdan Avrupa’nın en homojen ülkelerinden birini oluşturur. Akdeniz havzası halklarına özgü fiziksel özellikler gösteren Portekizlilerin çoğu Avrupa boy ortalamasına göre biraz kısa, kahverengi gözlü, koyu dalgalı saçlı ve solgun ya da esmer tenlidir. Portekiz nüfusunun (1981) yüzde 96’sını oluşturan Hıristiyanların büyük çoğunluğu Katoliktir. Kilise ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Yahudiler ve Müslümanlar küçük dinsel azınlıkları oluşturur.
Lizbon
Nüfus yoğunluğu ortalama kilometrekare başına 106,5 kişidir. Nüfus dağılımı çarpıcı karşıtlıklar gösterir. Güney bölgesi genelde kuzeye göre daha seyrek nüfusludur-. Yakın dönemde özellikle kuzey, ortadoğu ve güney kıyı bölgelerinin bazı kesimlerinde bir dizi kırsal alan önemli oranda nüfus kaybına uğramıştır. Buna karşılık alçak ovaların ve kentsel gelişme alanlarının bulunduğu, Braga ile Setubal arasındaki kıyı şeridi büyük miktarda nüfus kazanmıştır. Lizbon ve Porto’yu çevreleyen sanayi bölgeleri nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerdir. Minho, orta kesimdeki ovalar ve Algarve’nin kıyı kesiminde de aşırı nüfus yoğunluğu görülür.

Portekiz nüfusu Avrupa ölçülerine göre kırsal bir yapı gösterir. Kentlerde oturanların toplam nüfus içindeki oranı (1990) ancak yüzde 33,6’dır. Nisan 1974 darbesinin ardından sömürgeciliğe son verilmesiyle Afrika sömürgelerinden dönen yaklaşık 700 bin Portekizlinin büyük bölümü kent ve kasabalara yerleşmiştir. Avrupa’da, dışarıya göç oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri Portekiz’dir. Geçmişte daha çok Brezilya’ya yönelik olan bu göçler 1960 sonrasında Batı Avrupa’ya kaymıştır.

Advertisement

Leave A Reply