Prizma Nedir?

0

Bir geometrik şekil olan prizma nedir ve prizmaların ne gibi özellikleri vardır? prizmalar hakkında genel bilgilerin verildiği yazımız.

Advertisement
Prizma Sözlük Anlamı
1.Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim
2. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, biçme
Bir prizmanın bütün yer ayrıtlarını kesen bir düzlemle elde edilen, kesiti ile tabanı arasında kalan cisim
Tabanı üçgen olan prizma

prizma

Prizma Nedir?

Birbirine eşit iki çokgenin köşelerini doğrularla birleştirecek olursak, ortaya çıkan hacimsel geometrik şekle «prizma» denir.

Bu işlem sırasında kullanılan çokgenin cinsine göre prizmanın çeşidi kendiliğinden belirir. İki üçgenin köşeleri birleştirilerek «üçgen prizma» elde edilir. İki kareyle «kare prizma», iki beşgenle «beşgen prizma» ortaya çıkar.

Advertisement

İki çokgen arasındaki uzaklığa prizmanın «yüksekliği» denir. İki çokgenin merkezleri tam üst üste gelirse elde edilen prizma «dik prizma»dır. Ters halele ise «eğik prizma» elde edilir. Özel olarak, çokgenler dikdörtgen olursa bu prizmaya «dikdörtgenler prizması» adı verilir. Çünkü bu çeşit prizmada bütün yüzler dikdörtgen şeklindedir.

Bir prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.


Leave A Reply