Psikolojide İşlevsel Yaklaşım Nedir? Kuramın, Yaklaşımın Kurucusu Kimdir

0

Psikolojide işlevsel yaklaşım, kuramı nedir? İşlevsel yaklaşımın kurucusu, William James, özellikleri, Fonksiyonalizm hakkında bilgi

William James

William James

Psikolojide İşlevsel Yaklaşım (Fonksiyonalizm)

20. YY’ da ABD’de ortaya çıkan bu yaklaşımın temsilcileri William James (1842-1910) ve John Dewey‘dir. (1859-1953). Bu yaklaşıma göre zihnin yapısından çok, işlevleri ele alınmalıdır. Akımın savunucularından biri olan William James, bilincin (zihnin) öğelerine ayrılması üzerinde durmaktansa onun akıcı şahsi özelliğinin anlaşılmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söylemiştir.

Advertisement

Onun esas ilgi alanı, zihnin nasıl çalıştığı ve dolayısıyla organizmanın kendi çevresine nasıl uyum sağlayabildiğini araştırmaktı. İşlevsel yaklaşıma göre psikolojinin amacı, insanın çevreye uyumunu kolaylaştırmaktır. İşlevselciler algı, duygu, düşünce, irade gibi zihinsel faktörlerin çevreye uyumla ilgili işlevlerini inceleyerek bunların çevreye uyum ve sorun çözmedeki etkisini araştırmışlardır. Davranışı çevreye etkin bir uyum süreci olarak tanımlamışlardır.

İşlevselciler, yapısalcılar gibi içe bakış yöntemini kullanmışlardır. Çünkü yapısalcılar gibi onlarda psikolojiyi bilinçli yaşantının bilimi olarak görmüşlerdir. Öte yandan yapısalcıları, psikolojinin alanını dar tutmakla eleştirmişlerdir. İnsan davranışlarını anlamak için sadece bilinç (zihin) olaylarını çözümlemek yeterli değildir. Bunların yanında kısanın çevreye uymada kullandığı yollarda incelenmelidir.


Leave A Reply