Psikolojinin Konusu Nedir?

0
Advertisement

Psikoloji nedir? Psikolojinin konusu nelerdir? Psikoloji hakkında bilgi.

PSİKOLOJİNİN KONUSU;

Psikoloji terimi, Yunanca “Psykhe” ile “Logos” sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Sözcük olarak karşılığı “ruh bilgisi” demektir. Oysa psikolojinin konusu “ruh” değildir. Çünkü ruh gözlemlenebilir bir olay ya da varlık değildir.

Günümüz psikolojisi ruh bilgisi olarak değil, davranışları inceleyen bir bilim olarak işlev görmekte ve şöyle tanımlanmaktadır:

* “Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.”

Advertisement

Davranış, “bir kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şey” ya da “insan ve hayvanların gözlenebilir herhangi bir hareketi” olarak tanımlanabilir.

* Buna göre davranış; hisleri, tutumları, zihinsel faaliyetleri; kısaca doğrudan gözlenemeyen tüm içsel olayları da kapsamaktadır.

Psikolojinin hayvan davranışlarını da incelemesinin türlü nedenleri vardır. Bu nedenlerin başlıcaları: Bilgi edinmek, bu yolla insan davranışlarım daha iyi anlamak, insanlarla yapılamayan birçok deneyi hayvanlarla yapmak vb.’dir.

Günümüzde psikoloji insanın dış dünyayı algılama ve anlama yollarını, zekâsını, problem çözme ve düşünme mekanizmalarını, öğrenme faaliyetlerini, heyecanlarını, yeteneklerini, kişiliğini, anormal davranışlarını… vb. bilimsel yöntemlerle inceler.

Advertisement

ORGANİZMA, ÇEVRE, TEPKİ

Organizma:

Genel olarak canlı bir varlık demektir. Organizma, örgütlenmiş bir organlar topluluğudur. Psikoloji; sinir sistemi az çok gelişmiş, tepki gösterme gücü olan organizmaları konu edinir.

Çevre:

Advertisement

Bireye etki eden iç ve dış güçlerle varlıklardır. Bireyin dışındaki varlıklar, olaylar güçler dış çevre olarak adlandırılır. Vücut ısısı, oksijen, besin kaynakları, madenler, hormonlar ve ilişkili diğer maddelerin vücuttaki organlar için oluşturduğu ortama da iç çevre denir.

Birey, her zaman iç ve dış çevreden gel uyarıcıların etkisi altındadır.

Tepki:

Organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarımların etkisiyle gerçekleştirdiği davranışlardır. Organizmayı uyarma gücünde olan her etki, organizmanın bir tepkisiyle sonuçlanır.

Advertisement

Leave A Reply