Remziye Hisar Kimdir? Türkiye’de Kimyada Öncü Kadının Hayatı Başarıları

0
Advertisement

Remziye Hisar kimdir ve ne yapmıştır? İlk Türk kadın kimyacılarımızdan Remziye Hisar’ın hayatı, biyografisi ve kimya alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Remziye Hisar
Remziye Hisar

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kimyager bilim kadınıdır. 0, 1902 yılında Üsküp’te dünyaya gelmiştir.

Daha sonra Davutpaşa’da Mekteb-i İdadi’den mezun olan Remziye Hisar, İstanbul’da ilkin Terakki Mektebinde ve daha sonra da Darülmuallimat’ta eğitimini tamamlamıştır. Darülfünun’a hazırlık olan kısmı, başarı ile tamamlamış; okulun küçük sınıflarına geometri dersi vermeye başlamıştır. Mezuniyetinden sonra kimya daimi seçen Remziye Hisar, neden kimyayı seçti sorusuna fen bilimlerinde hiç Türk adının görülmemesini, dolayısıyla bu alanda bazı adımların atılmasını sağlamak için bu dalı seçtiğini söylemiştir.

Remziye Hisar

Mezun olduktan sonra, eşi Reşit Süreyya Gürsey’le Azerbaycan’a giden Remziye Hisar, Azerbaycan’ın Rusya tarafından işgalini izleyen yıllarda ülkesine, İstanbul’a dönmüştür.

Daha sonra, darülmuallime müdürü olarak Adana’ya tayin edilen Reşide Hisar, güç koşullar altında çalışmalarını sürdürmüş; eşinin tedavi için Paris’e gitmesi üzerine onunla birlikte Paris’e gitmiş ve Sorbonne Üniversitesi’rıin kimya bölümüne devam etmeye başlamıştır. Orada Langevin ve Madamme Curie gibi dönemin saygın bilim adamlarından ders alan Remziye Hisar, biyokimya sertifikası almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’ndan burs da alan Remziye Hisar, orada zor şartlarda doktorasını tamamlamaya çalışmışta, ancak tamamlayamadan geri dönmek zorunda kalmış ve Erenköy Lisesi’ne kimya öğretmeni olarak atanmıştır.

Advertisement

Remziye Hisar

Remziye Hisar, yılmamış ve 1930 yılında tekrar Paris’e giderek doktorasını tamamlamıştır. 1933-1936 yılları arasında İstanbul’da İstanbul Üniversitesinde doçent olarak kimya ve fizikokimya kürsülerinde ders vermiştir. 1959 Yılında profesör olan Remziye Hisar 1973 yılında emekliye ayrılmıştır.

Remziye Hisar’ın konusunda kaleme alınmış birçok makale ve kitapları vardır. Tipik bir Cumhuriyet kadını olan Remzi Hisar TÜBİTAK hizmet ödülüyle ödüllendirilmiştir. O ayrıca Feza Gürsey’in ve Dünya Psikiyatri Derneği’nin ilk kadın üyesi Deha Gürsey’in anneleridir.

Remziye Hisar

Atatürk Anısı

Adana’da müdüre olduğu yıllarda Remziye Hanım’ın bir meşhur Atatürk anısı da vardır. Bunu değerli arşivci ve gazetecimiz Taha Toros’tan dinleyelim: Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması üzerine, ilk huzurlu soluğu İzmir’de aldı. Avrupa’da yüksek tahsilini tamamlayarak yurda dönen Latife Hanım’la tanıştı. Aralarındaki ilk sohbet evliliğe dönüştü. Hem bir balayı, hem bir yurt gezisi için Adana’yı seçtiler. Düşmandan ilk kurtulan Adana halkı, kurtarıcısını görülmemiş bir heyecanla karşıladı. Mustafa Kemal, 15 Mart 1923 günü Adana ufkunda ikinci bir güneş gibi gözüktü.

Mustafa Kemal Paşa’yla Latife Hanım’ın 2 gün süren ziyaretleri dopdolu geçti. Bu ziyaretler arasında Kız Öğretmen Okulu da yer almaktaydı. Karı koca burada gördüklerinden, duyduklarından, adeta büyülendiler. Girişte, Müdüre Remziye Hanım’ın yazdığı, hocalardan Mustafa Fuat Bey’in bestelediği “Kız Öğretmen Okulu Marşı” çalındı. Okulun duvarına “Kız Öğretmen Okulu” yazılı büyük bir bayrak asılmıştı. Türk kadınlığı için çok anlamlı şu cümle yazılmıştı: “Bir milletin kadınları, terakkisinin ölçüsüdür.” Mustafa Kemal Paşa’yla Latife Hanım, bundan son derece duygulandılar.

Advertisement


Leave A Reply