Resim Çeşitleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Belli başlı resim çeşitleri hakkında kısa bilgiler içeren yazı

Can Gogh'un kendi otoportresi

Van Gogh’un kendi otoportresi

Portre : Bir insanın dış görünüşünü tespit eder. Gerçek bir portre ressamı manevi vasıfları da bulup belirtmeyi bilir. Portrenin ilk amacı benzetmek olduğu halde bu benzetme şahsi olduğundan portre sanatı birçok yöntem ve dünya görüşü değişikliklerinden geçmiştir. Sanatta natüralist akımlar kuvvetlendiği zamanlarda portrenin parlak günleridir. Resimde portre Gotik‘ten beri gelişmiş, Rönesans ve Barok‘ta en yüksek devrini bulmuştur.

Janr (Genre) : Günlük hayat sahnelerinin realist olarak tasviridir. İlk örnekleri Yunan vazo resimlerinde, Pompei fresklerinde bulunabilir. Günlük hayat, köy, şehir, saray hayatından sahneler olabilir. Dini olaylar da janr tarzında resimde anlatılabilir. 1400’den sonra janr Hollanda’da özellikle tutunan resim tarzı olmuş, XVI.-XVII. yüzyıllarda orada en yüksek devrini bulmuştur.

Manzara (Peyzaj) : Doğaya yakın veya yöntemlenmiş olabilir. Helenistik devirden beri manzara resmi vardır. Ortaçağ’da minyatür kapalı kaldı. 1400’den sonra Flaman ekolünde tekrar görülür. AlbrechtDürer ve Alman ekolünde devam eder. XVII. yüzyıl Hollanda sanatının başlıca resim tarzlarındandır. XIX. yüzyılda İngiltere’de, Almanya’da romantik devrin çok şahsi örneklerini vermiş, 1870’ten beri empresyonistlerleaçık hava resmi” ile yepyeni bir çehre kazanmıştır.

İnterieur (Ev içi) : İç mekanların sanatkarane tasviridir. 1420’den beri Hollanda’da gelişmiş, XVII. yüzyılda orada en parlak devrini yaşamıştır.

Natürmort (Cansız doğa resmi) : Çiçek, meyva, eşya resimleridir. Daha Helenizmde ilk örneklerini bulmak mümkündür. Gerçek anlamı ile XVII. yüzyıl Hollanda resminde temsil edilmeye başlanır.

Advertisement

Afiş : Reklam için yapılan resimlerdir. Bunlar çoğunlukla büyük boyda olur, duvarlara, herkesin görebileceği yerlere asılır. Açık havada bulunacakları için, havaya, yağmura dayanıklı boyalarla yapılır. Afişlerde, ince ayrıntılara yer verilmez, figürler keskin çizgilerle, parlak renklerle belirtilir. Örnek olarak nkfu.com için yapılan bir afiş çalışması Taksim Meydanında sergilenmiştir.

Soyut (abstre) Resim : Gerçekten uzaklaştığı nispette resim soyutlaşmış olur. Soyut resim iki şekilde görülmüştür:
1) Doğaya ait eşyayı taklit ya da tasvir eden resimlerde “stilizasyon“a gidilerek;
2) Figürlü resmi bir yana atarak.
İçinde canlı veya cansız tabiat figürü bulunmayan resimlere de “soyut” denilir: Non-figüratif resim gibi.

Bunlardan başka tarihi, mitolojik, dini olayları anlatan resim tarzları da vardır.


Leave A Reply