Rönesans Resim Sanatı

0
Advertisement

Rönesans resim sanatı hakkında bilgiler. Rönesans ressamları hakkında kısa bilgiler

Leonardo da Vinci - Embriyo Çalışması

Leonardo da Vinci – Embriyo Çalışması

Yeniçağ’ın ilk sanat tarzı olan Rönesans sanatı her dalda olduğu gibi resimde de büyük yenilikler yaratmıştır. Antik devre ve onun insanı merkeze alan görüşüne dönen Rönesans resmini ilk canlandıran Floransalı sanatçılardan Giotto di Bondone (1267 -1337) olmuştur. Bizans resminin merasimci ciddiyetinden dünya ötesi sükunetinden İtalyan sanatını kurtararak yerine tabiat ve insan hareketini getirmiştir. İdeal bir altın zemin yerine gerçek gökyüzü resme girmiştir. Gene o devirde bütün tabiat görünüşlerinden zevk alınmaya başlanır. Yeryüzüne, yaşamaya bağlı insanların bu yaşama sevinci resimlerde belirir.

Giotto‘dan sonra Masaccio (1401-1428) Floransa çığırını ilerletmiştir. Mekan içinde gösterilen, hacim kazanan insan vücudu inceleme konusu olmuş tek tek kişilikleri belirtilmiştir. Rönesans başlangıcındaki ressamlar arasında natüralist Uccello, parlak renkleri, zarif figürleri ile Fra Angelico, Rönesans anlayışı içinde kendi hayali dünyasını yaratan Botticelli (1445-1510) devrin insan ve kıyafetlerini resmetmekte eşsiz Domenico Ghirlandaio (1449-1494) sivrilirler. Dini konulardan çok dünyevi ya da alegorik konular görülür. Çizgisi kuvvetli Floransa akımının yanında Siena tarzında daha yumuşak tatlı renkler göze çarpar.

Rönesans’ın daha sonraki devirlerinde Leonardo da Vinci (1452-1519), Raffaello (1483-1520), Michelangelo (1475-1564) gibi dev ressamlar yetişmiştir. Bu, iç serbestisini kazanmış insanların ideal dünyalarını yarattıkları resim devridir. Da Vinci ile Raffaello‘da dengeli bir geometrik bütün, kompozisyona esas tutulmuştur. Raffaello, Roma’da, başlıca eserleri olan Vatikan’da Papa odaları ve “loggio“larının duvar resimlerini meydana getirmiş, dini konular yanında Atina felsefe akımını temsil eden, antik dünyaya ait resimler de yapmıştır. Michelangelo‘nun muazzam ölçülere erişen Vatikan Sestino Kilisesi tavan resimlerinde (1508-12) bütün insanlığın hikayesi, savaşması anlatılmıştır. Batı Duvarı (1535-41 ) Kıyamet Günü’nün dehşetli manzarasını en tesirli şekilde tasvir eder.

Venedik resim akımında ise, Tiziano (1477-1576), Giorgione (1478-1510), Tintoretto (1562-1635) ışıkları yansıtan sıcak renkleriyle ayrı bir üslup yaratmışlardır.

Kuzeyli Ressamlar

Advertisement

Kuzey Memleketler sanatına Rönesans geç girmiştir. Flamanlar’dan Hubert van Eyck (1365-1425) ile Jan van Eyck (1385-1441 ) yağlı boyayı geliştirdiler. Van Eyck’ler, R. van der Weyden (1398-1464), H. Memling (1435-1494), kuzey ressamlarının henüz Gotik ile ilgilerini kesmemekle birlikte, yepyeni bir natüralist ifade tarzı getiren sanatçılarıdır. Hieronymus Bosch (1450-1516) ile başlayan “hikayeci” resim Hollanda’da Pieter Brueghel (1525-1569) ile en büyük ustasını bulur.

İtalyan sanatının güzel şekli aramasına karşılık, Kuzey resim sanatı resimde daima ifadeye önem vermiştir. En sade, abidevî ifade kudretine erişen Alman
Albrecht Dürer (1471-1528) oldu. M. Grünewald (1460-1528) resimde renk ve ifadeyi sembolik değerlerle kuvvetlendirdi. Hans Holbein (1497-1543) özellikle portreleriyle bu devrin hümanist görüşlerini belirttiler.


Leave A Reply