Resneli Niyazi Hayatı

0
Advertisement

Resneli Ahmet Niyazi Kimdir? Osmanlı dönemi askerlerinden olan ve Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi hayatı, dönemi önemli olayları.

Resneli Niyazi Bey

Resneli Ahmet Niyazi; Osmanlı askeridir (Resne 1873-Avlonya 1913).

Resne ileri gelenlerinden Abdullah Ağa’nın oğludur. Manastır Askeri İdadisi’nde ve İstanbul’daki Harbiye Mektebi’nde öğrenim gördü. Buradaki öğrenimi sırasında Fransız Devrimi üzerinde durdu. 1896’da III. Ordu’ya teğmen rütbesiyle katıldı. Ertesi yıl başlayan Yunan Savaşı’nda gösterdiği yararlıklardan ötürü üsteğmenliğe yükseltildi. 1903’te Balkanlar’da II. Abdülhamit’e karşı ayaklanan Sırp ve Bulgar komitacılarının üzerine gönderildi, burada kazandığı başarılar sonucunda yüzbaşı oldu.

Balkanlar’da örgütlenmeye başlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılarak, cemiyetin önde gelen kişileri arasında yer aldı. Balkanlardaki karışıklıktan II. Abdülhamit’in baskı rejimini sorumlu tutan ve meşrutiyete geri dönülmesini arzulayan ittihatçılar, padişaha karşı ayaklandılar. Yüzbaşı Niyazi Bey, meşrutiyet yönetimine geri dönülmesi amacıyla cemiyetin de onayını alarak 3 Temmuz 1908’de 200 yandaşıyla birlikte daha çıktı ve kendisinden önce dağa çıkan Binbaşı Enver Bey ile birlikte mücadeleye girişti.

Saraya ve yerel yöneticilere telgraflar çekerek mücadelenin meclisin açılmasına ve anayasanın yeniden uygulamaya konulmasına kadar süreceğini bildirdi. Direnişi bastırmak üzere gönderilen Şemsi Paşa, İttihatçılar tarafından öldürülünce, II. Abdülhamit bu kararlı direniş karşısında 23 Temmuz 1908’de anayasayı yeniden yürürlüğe koyarak İkinci Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı.

Advertisement

Yeni yönetim, Enver Bey ile birlikte onu Hürriyet Kahramanı ilan etti. Ertesi yıl Meşrutiyet’e karşı başlayan 31 Mart Ayaklanmasını bastırmak üzere toparladığı gönüllülerle birlikte Selanik’te hazırlanan Hareket Ordusu’na katıldı. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra ordudaki görevinden ayrılarak Resne’ye yerleşti ve kentin eğitim, bayındırlık sorunlarıyla uğraştı. Anılarını Hatırat-ı Niyazi (1910) adıyla yayımladı… 1912’de başlayan Balkan Savaşı’nda Cavit Paşa komutasında savaştı. 1913’te Arnavutluk‘un Avlonya liman kentinde bağımsızlık yanlısı Arnavut milliyetçileri tarafından öldürüldü.


Leave A Reply