Ribozom Nedir? Görevleri Kısaca

0
Advertisement

Hücrede ribozom nedir, ne işe yarar? Ribozomların yapısı ve görevleri nelerdir? Ribozomların hücre içindeki fonksiyonları hakkında bilgi.

Ribozom

Ribozom Nedir? Görevleri Kısaca

Virüsler hariç, bütün hücrelerde bulunan ribozomlar, büyüklüğü 150-200 A° arasında değişen en küçük organeldir. Ribozomlarda protein sentezi yapılır. Hücreye giren amino asitler, burada protein haline getirilir. Proteinler hücrenin en önemli yapıtaşları olduğu için, ribozomlar da hücre için mutlaka gerekli olan bir organeldir.

Hücreden izole edilmiş ribozomlar, hücre dışında gerekli ortam (enerji, amino asit, mRNA, enzimler, tRNA) hazırlandığında protein sentezi yapabilir.

Zarlı bir organel olmayan ribozomların yapısında, rRNA ve protein bulunur. Protein kısmı ribozomlarda, rRNA ise çekirdekçikte sentezlenir. Ribozomu oluşturacak rRNA ve proteinler, çekirdekte birleşerek büyük ve küçük birimleri meydana getirilir.

Bu birimler, daha sonra sitoplazmaya geçer. Protein sentezi yapıldıktan sonra birimler birbirinden ayrılır, işlevsel hale gelebilmek için tekrar birleşirler.

Advertisement

Prokaryotlarda (bakteri), ökaryotların kloroplastları ve mitokond-rilerinde küçük ribozom bulunur (70 S). Ökaryot hücrelerin ribozomu ise 80 S’dir.

Ribozomlar, hücrede bir organele bağlı veya serbest olarak bulunur. Bağlı olarak endoplazmik retikulum ve çekirdek zarı üzerinde, serbest olarak da sitoplazma sıvısı, kloroplast ve mitokondrinin sıvı kısmında görülür.


Leave A Reply