Rihanna, Photographs Çevirisi

0
Advertisement

Rihanna Photographs Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Rihanna Photographs şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Rihanna

Kaynak: commons.wikimedia.org

Rihanna – Photographs Çevirisi

 • Here’s a little story I’ve gotta tell
  Burada anlatacağım küçük bir hikaye
  Bout this boy I know so well
  Bu oğlan hakkındakileri iyi biliyorum
  Back in the day was cool and all
  Geçmiş soğuktu ve hepsi
 • Fell in love, I fell in love
  Aşık hissediyorudu,ben aşıktım
  Thought he was the one for me
  Düşüncem o benim için tekti
  Other boys I could not see
 • Diğer çocukları görmüyordum
  And look what happened to our love
  Ve aşkımıza ne oldu
  I’m like how could it be?
  Ben nasıl olabilirdim?
  It should have been me and you
  Ben ve sen olmuş olmalıydık
  It could have been you and me
 • Ben ve sen olabilirdik
  Boy you broke my hear and now I’m standing here
  Çocuk benim duymamı engelledin ve burada bekliyorum
  It should have been me and you
  Ben ve sen olmuş olmalıydık
  It could have been you and me
  Ben ve sen olabilirdik
  Now I look at all these photographs
  Şimdi bu fotoğraflara bakıyorum
  All I’ve got, all I’ve got
  Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
 • All I’ve got are these photographs
  Sahip olduğum bu fotoğraflar
  All I’ve got, all I’ve got
  Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
  All I’ve got is nothing without you
  Sahip olduklarım sensiz bir hiçler
  You, you,
  Sen,sen
  Got nothing without you
 • Sensiz bir hiç
  You, you
  Sen,sen
  Got nothing without you
  Sensiz bir hiç
  Now baby it’s killing me
  Şimdi bebeğim beni öldürüyorsun
  I’m saying it’s killing me
 • Beni öldürmeni söylüyorum
  The fact that you went around
  Bu durumda ben etrafında dolaştım
  Baby I’m falling down
  Bebeğim düşüyorum
  I need me a remedy
  Bir çareye ihtiyacım var
 • Been looking for remedies
  Çarelere bakıyorum
  I need you to be around
  Etrafında dolaşmaya ihtiyacım var
  And baby I’m hurting now
  Ve bebeğim acıtıyorsun şimdi
  I know you’re a better man
  Daha iyi bir adam olduğunu biliyorum
  (When I was your girl)
  (Ben senin kızınken)
 • This land is a better land
  Bu yer daha iyi bir yerdi
  (When you’re in my world)
  (Sen benim dünyamdayken)
  Today will be better babe
  Bugün daha iyi olabilecektik
  If it were like yesterday
  Eğer dün gibi olsaydı
  So happy and lovely hey hey heeeeyyyyy
  Yani mutlu ve hoş hey hey heyyyyy
 • All I’ve got are these photographs
  Bu fotoğrafta sahip olduklarım
  I remember when I used to make you laugh
  Hatırlıyorum ne zaman sana gülsem
  I don’t wanna be stuck in the past
  Geçmişe sıkışmış olmayı istemiyorum
  But you’re all that I have that I had
  Ama benim sahip olduğım her şey sendin
  And I don’t wanna lose what we built this far
 • Ve uzaklarda inşa ettiğiklerimizi kaybetmek istemiyorum
  This is me and you, you’re my superstar
  Bu sen ve ben,sen benim süperstarımsın
  I’d give anything, baby here’s my heart
  Hiçbir şeyi veremedim,bebeğim kalbimdesin
  My heart, my heart…
  Kalbimde,kalbimde…
  [Will.I.Am:] My heart don’t stop, my heart be beating over
  Kalbim durmuyor,kalbim üstesinden gelemiyor
  My loving never stop, even though that it’s over
  Aşkım hiç durmaz,bittiği halde
 • Girl I’ve been reminiscing when I play that Casanova
  Ne zaman Casanova oynasam geçmişi anıyorum kızım
  Way back when we was kissing on your grand momma’s sofa
  Çok eskiden senin büyükannenin koltuğunda öpüşürken
  Girl I got this lovey dovey in my photo album
  Kızım aşkımıza ait foto albümüne sahibim
 • I got them pictures back when I was rocking Calvin… Klein
  Ne zaman Calvin Klein’i sallasam o fotoğrafları geri alıyorum
  You had your Guess jeans on looking sexy, oh no
  Guess jeaninle çok seksi gözüküyordun,oh hayır
  Girl why could it not be the one?
  Kızım neden benim değilsin?
  (Rihanna)
  Why, Why, Whhhyyyy
  Neden,neden,nedeeennn
 • Why couldn’t I be the one
  Neden benim değilsin
  Why, Why, Whhhyyyy
  Neden,neden,nedeeennn
  [Will.I.Am:] Why couldn’t you be the one
  Neden benim değilsin
  Why, Why, Whhhyyyy
  Neden,neden,nedeeennn
  [Rhianna:]
 • Why couldn’t you be the one
  Neden benim değilsin
  Why, Why, Whhhyyyy
  Neden,neden,nedeennn
  All I’ve got, all I’ve got
  Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
  Is nothing without you
 • Sensiz bir hiç mi
  All I’ve got, all I’ve got
  Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
  Is nothing without you
  Sensiz bir hiç mi
  You, you,
  Sen,sen
  Is nothing without you
  Sensiz bir hiç mi
 • You, you
  Sen,sen
  Is nothing without you
  Sensiz bir hiç mi
  All I’ve got, is nothing without…
  Sahip olduğum herkes,sensiz bir hiç…
  All I’ve got are these photographs…
 • Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar…
  All I’ve got are these photographs
  Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar


Leave A Reply