Rihanna – Photographs Çevirisi

0

Rihanna Photographs Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Rihanna Photographs şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Rihanna

Kaynak: commons.wikimedia.org

Rihanna – Photographs Çevirisi

Here’s a little story I’ve gotta tell
Burada anlatacağım küçük bir hikaye
Bout this boy I know so well
Bu oğlan hakkındakileri iyi biliyorum
Back in the day was cool and all
Geçmiş soğuktu ve hepsi

Advertisement

Fell in love, I fell in love
Aşık hissediyorudu,ben aşıktım
Thought he was the one for me
Düşüncem o benim için tekti
Other boys I could not see

Diğer çocukları görmüyordum
And look what happened to our love
Ve aşkımıza ne oldu
I’m like how could it be?
Ben nasıl olabilirdim?
It should have been me and you
Ben ve sen olmuş olmalıydık
It could have been you and me

Ben ve sen olabilirdik
Boy you broke my hear and now I’m standing here
Çocuk benim duymamı engelledin ve burada bekliyorum
It should have been me and you
Ben ve sen olmuş olmalıydık
It could have been you and me
Ben ve sen olabilirdik
Now I look at all these photographs
Şimdi bu fotoğraflara bakıyorum
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes

All I’ve got are these photographs
Sahip olduğum bu fotoğraflar
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
All I’ve got is nothing without you
Sahip olduklarım sensiz bir hiçler
You, you,
Sen,sen
Got nothing without you

Advertisement

Sensiz bir hiç
You, you
Sen,sen
Got nothing without you
Sensiz bir hiç
Now baby it’s killing me
Şimdi bebeğim beni öldürüyorsun
I’m saying it’s killing me

Beni öldürmeni söylüyorum
The fact that you went around
Bu durumda ben etrafında dolaştım
Baby I’m falling down
Bebeğim düşüyorum
I need me a remedy
Bir çareye ihtiyacım var

Been looking for remedies
Çarelere bakıyorum
I need you to be around
Etrafında dolaşmaya ihtiyacım var
And baby I’m hurting now
Ve bebeğim acıtıyorsun şimdi
I know you’re a better man
Daha iyi bir adam olduğunu biliyorum
(When I was your girl)
(Ben senin kızınken)

This land is a better land
Bu yer daha iyi bir yerdi
(When you’re in my world)
(Sen benim dünyamdayken)
Today will be better babe
Bugün daha iyi olabilecektik
If it were like yesterday
Eğer dün gibi olsaydı
So happy and lovely hey hey heeeeyyyyy
Yani mutlu ve hoş hey hey heyyyyy

All I’ve got are these photographs
Bu fotoğrafta sahip olduklarım
I remember when I used to make you laugh
Hatırlıyorum ne zaman sana gülsem
I don’t wanna be stuck in the past
Geçmişe sıkışmış olmayı istemiyorum
But you’re all that I have that I had
Ama benim sahip olduğım her şey sendin
And I don’t wanna lose what we built this far

Advertisement

Ve uzaklarda inşa ettiğiklerimizi kaybetmek istemiyorum
This is me and you, you’re my superstar
Bu sen ve ben,sen benim süperstarımsın
I’d give anything, baby here’s my heart
Hiçbir şeyi veremedim,bebeğim kalbimdesin
My heart, my heart…
Kalbimde,kalbimde…
[Will.I.Am:] My heart don’t stop, my heart be beating over
Kalbim durmuyor,kalbim üstesinden gelemiyor
My loving never stop, even though that it’s over
Aşkım hiç durmaz,bittiği halde

Girl I’ve been reminiscing when I play that Casanova
Ne zaman Casanova oynasam geçmişi anıyorum kızım
Way back when we was kissing on your grand momma’s sofa
Çok eskiden senin büyükannenin koltuğunda öpüşürken
Girl I got this lovey dovey in my photo album
Kızım aşkımıza ait foto albümüne sahibim

I got them pictures back when I was rocking Calvin… Klein
Ne zaman Calvin Klein’i sallasam o fotoğrafları geri alıyorum
You had your Guess jeans on looking sexy, oh no
Guess jeaninle çok seksi gözüküyordun,oh hayır
Girl why could it not be the one?
Kızım neden benim değilsin?
(Rihanna)
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn

Why couldn’t I be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
[Will.I.Am:] Why couldn’t you be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeeennn
[Rhianna:]

Why couldn’t you be the one
Neden benim değilsin
Why, Why, Whhhyyyy
Neden,neden,nedeennn
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
Is nothing without you

Advertisement

Sensiz bir hiç mi
All I’ve got, all I’ve got
Sahip olduğum herkes,Sahip olduğum herkes
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
You, you,
Sen,sen
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi

You, you
Sen,sen
Is nothing without you
Sensiz bir hiç mi
All I’ve got, is nothing without…
Sahip olduğum herkes,sensiz bir hiç…
All I’ve got are these photographs…

Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar…
All I’ve got are these photographs
Bütün sahip olduklarım bu fotoğraflar


Leave A Reply