Roman İle Hikaye Arasındaki Farklar Nelerdir? Benzerlikler Nelerdir?

0

Roman ile hikaye arasındaki farklar nelerdir? Roman nedir, hikaye nedir? Roman ve hikayenin benzer ve farklı noktaları.

Roman ve öykü arasındaki fark, esas olarak öykünün kısalığında görülür. Hepimizin bildiği gibi roman ve öykü, edebiyatta kullanılan iki tür yazıdır. Bu iki yazı farklı anlaşılmalıdır. Roman, uzun bir yazı biçimidir. Karakter olarak kurgudur. Yaratıcıdır ve yazardaki yaratıcılığın gücünden yazılmıştır. Öte yandan, adından da anlaşılacağı üzere öykü, genellikle bir olay, bölüm veya birinin hayatındaki bir karakter hakkında yazılan kısa bir yazı biçimidir. Bu, ikisi arasındaki temel farktır. Onlara daha detaylı bakalım.

Roman İle Hikaye

Roman nedir?

Roman, birçok karakteri olan ve birçok olayı araştıran bir hikayedir. Roman, uzun bir edebi biçimdir. Genellikle çeşitli bölümlere ayrılır, bazen numaralandırılır ve bazen numaralandırılmaz. Bir romanın öyküsü, genellikle romanın ana karakterinin uzun yıllar boyunca yayılır. Diğer birçok karakter de ana karakterle ilişkilendirilir. Bu karakterler bir romanda belirir ve gider. Ancak, bir okuyucunun bir romanda geçen tüm karakterleri hatırlaması çok kolay olmayabilir. Bu, bir romanın büyüklüğünden kaynaklanmaktadır.

Roman yazan yazara romancı denir. Bir romancının bir romanı tamamlaması genellikle birkaç yıl alır. Hikayeyi genişletmek, istediği kadar karakteri tanıtmak, karakterleri istediği şekilde ilişkilendirmek, istediği zaman hikayede değişiklik yapmak ve sonunda zirveyi inşa etmek için yaratıcılığını kullanmak zaman alır. Ancak bazen bir roman da hızlı bir şekilde yazılır ve yoğunluğa ve yazarın günlük olarak yazmak için harcadığı süreye bağlıdır. Aynı şekilde, bir roman okumak da bir öykü okumak için harcanan zamana göre daha fazla zaman alır. Bir romancının da kısa öyküler yazmasının da oldukça mümkün olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bir romancının da kısa öykü yazarı olması mümkündür.

Hikaye nedir?

Hikaye, daha az karakter içeren yazı bir hikayedir ve tek bir ana olaya odaklanır. Kısa öykü, kısa bir edebi biçimdir. Bir romanın özelliği olan pek çok karakterle karakterize edilmez. Elbette bir öykünün ana karakteri, öyküye önem katan birkaç başka karakter tarafından desteklenir. Böylelikle okuyucunun bir öyküde geçen karakterleri hatırlaması kolaydır.

Öykü yazan kişi, öykü yazarıdır. Hikaye yazmak daha zordur. Bu, roman yazmak, öykü yazmaktan daha esnektir. Bunun nedeni öykü yazarının öykü aracılığıyla önemli mesajı okuyuculara ulaştırması gerektiğidir. Bir öykü, öyküdeki herhangi bir olayın ayrıntılarıyla ilgilenme özgürlüğüne sahip değildir. Bir romandan çok mesaj odaklıdır. Dolayısıyla, kompakttır ve yalnızca kesinlikle gerekli olanı açıklar. Öykü yazmak için harcanan zaman söz konusu olduğunda, kısa bir süre içinde öykünün yazılabileceğini görebiliriz. Bu ikisi arasındaki önemli bir farktır. Ayrıca bir kısa öykü yazarı, bir romancı da olabilir.

Edebiyat

Roman ve Kısa Öykü arasındaki fark nedir?

Romanın ve Kısa Öykünün Tanımı:
 • Roman, birçok karakteri olan ve birçok olayı araştıran bir hikayedir.
 • Öykü, daha az karakter içerir ve tek bir ana olaya odaklanır.
Edebi Form:
 • Roman, uzun bir edebi biçimdir.
 • Öykü, kısa bir edebi biçimdir.
Yazar:
 • Bir roman yazarı, romancı olarak bilinir.
 • Bir öykü yazarı,  öykü yazarı olarak bilinir.
Karakterler:
 • Bir roman genellikle bir çok karaktere sahiptir.
 • Bir hikaye genellikle sadece birkaç karakter içerir.
Ana karakter:
 • Bir roman birkaç ana karaktere sahip olabilir.
 • Bir hikaye, bir ana karaktere odaklanır.
Bölümler:
 • Roman uzun bir kurgu parçasıdır ve bu nedenle bölümlere ayrılmıştır.
 • Öykü yalnızca birkaç sayfadan oluşur ve bu nedenle bölümlere ayrılmamıştır.
Doruk:
 • Bir romanın doruk noktası vardır, ancak birkaç farklı olaydan geçer.
 • Öykünün de doruk noktası vardır, ancak pek çok olayı roman gibi tanımlamaz.

Bunlar roman ve kısa hikaye arasındaki farklardır.


Leave A Reply