Rusya Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Rusya – Rusya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

rusya bayrağı

Kaynak: pixabay.com

RUSYA

 • Yüzölçümü: 17.045.400 km2.
 • Başkenti: Moskova.
 • Dil: Rusça (resmi) yanı sıra birçok azınlık dili (Türkçe, Moğolca vb). Devletin resmi dili Rusça olmakla birlikte federal yapıyı oluşturan birçok özerk cumhuriyet kendi dillerini de konuşurlar
 • Din: Hristiyan (Ortodoks, Katolik), Müslüman, Budacı, Musevi.
 • Para birimi: 1 ruble =100 köpek (kapik).
 • Başlıca kentleri: St. Petersburg (eski Leningrad), Nijni – Novgorod (eski Gorki), Novosibirsk, Sverdlovsk,Samara, Oms, Çelyabinsk, Kazan, Ufa, Perm, Roskovna-Donu, Volgograd, Krasnoyarsk, Sratov, Voronej.

Avrasya’da devlettir. Büyük bir alana yayılmış olan ülkeyi, batıdan başlayarak sırasıyla şu ülkeler çevreler: Avrupa’ da: Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Beyaz Rusya, Ukrayna; Kafkaslar’da: Gürcistan, Azerbaycan; Orta Asya’da: Kazakistan, Moğolistan, Çin. Ülkenin kuzeyinde Kuzey Buz Denizi, doğusunda Büyük Okyanus (Bering ve Ohotsk denizleri) çevreler. Batıda Baltık Denizi (Kaliningrad’ı da içerir), güneybatıda Hazar Denizi ile de sınırı vardır.

Yüzey Şekilleri;

Ülke, doğu-batı doğrultusunda 8.050 km uzunluk ve kuzey-güney doğrultusunda 4.025 km genişlikle dünyanın en büyük topraklarına sahiptir. Yüzey şekilleri doğu ve batı olmak üzere iki ana birimde incelenebilir. Topraklar genelde büyük ve dalgalı düzlüklerden oluşur. Batıda yer alan Rusya Ovası, dünyanın en geniş düzlüklerinden biridir. En önemli dağ sırası Asya’yı Avrupa’dan ayıran Ural Dağları’dır (yak. 2.000 km). Batıda Kola Yarımadası’nda Kibini Dağları, Sibirya’nın doğusunda Baykal, Stanovi, Sikhote, Alin, Verkoyansk ve Anadir Dağları ise Sibirya’nın doğusunda uzanır. Güneybatıda ise birçok özerk cumhuriyetin yer aldığı Kafkas dağları yükselir. Ülkenin yüzölçümünün büyük bölümünü kapsayan Sibirya’nın birçok yeri tundra adı verilen donmuş topraklarla kaplıdır. Güneyde bozkırlara geçilir. Daha güneyde ise ağaçsız karatopraklar (çernozyom) uzanır.Doğu Sibirya dağlık yapıda olmasına karşın Batı Sibirya’da bataklık düzlükler geniş alanlar kaplar, bu bölgede nüfus çok azdır. Bu geniş topraklarda dünyanın başlıca ırmakları akar (Dnyepr, Dnyestr, Don Karadeniz’e; Volga Hazar Denizi’ne; Obi, Yenisey, Lena, Amur Kuzey Buz Denizi’ne). Başlıca göller: Ladoga, Onega (batıda), Baykal (doğuda).

İklim;

Yüzölçümünün genişliği nedeniyle değişik iklimler gözlenirse de genelde kara iklimi egemendir, ülkenin büyük bölümü yılın altı ayı karla kaplıdır, ilkbahar ve sonbahar kısa sürerken yaz ayları ılıman geçer. Ülkenin uzak kuzey bölgelerinde sıcaklık haziranda 12°C iken ocakta -40°C’ye kadar düşer.

Güneye yakın yerlerdeki birçok bölgede kara iklimi egemendir (yazlar daha sıcak, kışlar daha yumuşak). Örneğin Moskova’da sıcaklık ocakta -10°C ile temmuzda 18°C arasında değişir. Yıllık yağış tutarı batıda 200-300 mm, doğuda 400 mm dolayındadır.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Alt toprağı sürekli donmuş olduğu kuzey bölgelerdeki tundralık alanlarda başlıca bitki örtüsü likendir. Hemen altındaki tayga kuşağında güneye doğru genişleyerek ormanlık alanlar ve yer yer bozkırlar uzanır. Güneye doğru tayga adı verilen yer yer bataklıklarla kaplı ormanlık bölgeler (kuzeyde kozalaklı ağaçlar, daha sıcak bölgelerde yaprak döken ağaçlar) uzanır. Geniş topraklarda yaşayan hayvan türleri de değişiklik gösterir. En çok bulunan hayvanlar kutup geyiği, kutup tilkisi ve firavun faresidir. Güneydeki ormanlık alanlarda ayı, kurt, samur, tavşan vb memeliler yaşar. Bozkırlık alanlarda ceylan, tilki, kutup kedisi, kemirici hayvanlar, zengin kuş türleri yaşar. Orta Asya’da, Kazakistan ve Moğolistan sınırına yakın bölgelerde çöllerdeki cılız bitki örtüsü ve tipik çöl hayvanları gözlenir.

Advertisement
rusya

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi;

Tarım; Dünyanın en büyük ve verimli topraklarına sahip olan Rusya’da tarım etkinlikleri, SSCB döneminde devlet çiftlikleri aracılığıyla gerçekleştirilirken günümüzde giderek özel girişime kayılmaktadır. Ülke çeşitli tarımsal ürünlerin en büyük üreticilerinden biridir. Makineleşmiş tarımda ilk sırayı tahıllar alır. Onu şekerpancarı, patates, sebze, pamuk, ayçiçeği izler.

Hayvancılık: Geniş topraklarda yapılan hayvancılık etkinliklerinde sığır, domuz, koyun, keçi ve kümes hayvancılığının yanı sıra büyük çapta balıkçılık yapılır. Avlanan başlıca balıklar: Balina, mersinbalığı, berlam, ringa, morina.

Doğal Kaynaklar: Başlıca yeraltı zenginlikleri: Kömür, petrol, doğalgaz, demir cevheri, bakır, kobalt, altın, gümüş, kurşun, çinko vb.

rusya

Kaynak: pixabay.com

Rusya Federasyonu

 • ✓ Rusya yüzölçüm bakımından Dünya’nın en geniş ülkesidir. Farklı iklim tiplerine sahiptir. Baltık Denizi’nden, Büyük Okyanus’a kadar uzanır. Kuzeyi ve Sibirya bölgesi oldukça soğuktur ve bu nedenle nüfuslanmamıştır.
 • ✓ Rusya doğal kaynaklar bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Ülke; petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynakları, boksit, bor, altın, elmas, platin, fosfat, krom gibi madenler bakımından da çok zengindir.
 • ✓ 763 milyon hektarı aşan orman alanı ile orman alanı genişliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
 • ✓ Nükleer ve hidroelektrik enerji üretiminde dünyada beşinci sıradadır.
 • ✓ Rusya ekonomisinin temelini petrol ve doğal gaz oluşturmaktadır. Rezervlerinin tahmini toplamı 48 trilyon m3’tür. Yıllık doğal gaz üretimi 600 milyar m3’tür. Üretiminin yaklaşık 1/3’ini Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Türkiye’ye ihraç etmektedir. Rusya’nın ihraç ettiği gaz bölgesel ve uluslararası sorunlara yol açmaktadır. Özellikle Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın Rusya’ya olan borçları nedeni ile doğal gazın Avrupa’ya taşınmasında sorunlar yaşanmaktadır.
 • ✓ Rusya dünyadaki petrol üretiminin yaklaşık % 10’unu gerçekleştirmektedir. 140 milyar ton olan dünya rezervleri içinde Rusya’nın payı yaklaşık 6,5 milyar tondur. 2004 yılında Rusya’da üretilen 460 milyon ton ham petrolün 277 milyon tonu ihraç edilmiştir. Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olup ihracatının büyük kısmını Bal-tık Denizi ve Karadeniz’deki terminaller aracılığıyla yapmaktadır.
 • ✓ İhracatının büyük kısmını petrol ve doğal gaz oluşturduğu için, uluslararası piyasalardaki petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma ülke ekonomisini etkilemektedir. Önemli endüstri bölgeleri Ural dağları çevresi ve Moskova yakınlarındadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply