S Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi S Olan Eşyalar Listesi İsimleri

0
Advertisement

S harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi S olan eşyalar nelerdir? S Harfiyle Başlayan Eşyaların listesi

S Harfiyle başlayan eşyalar

Arka resim kaynak: pixabay.com

S Harfiyle Başlayan Eşyalar

Saat : Günün hangi anı olduğunu gösteren alet

Sabahlık: Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük

Saban: Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı

Sabunluk: İçine sabun konulan küçük kap

Advertisement

Sacayağı: Üzerine tencere, tava vb. koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek

Saç kurutma makinası: Saçları kurutmak için sıcak hava üfleyen makine

Saksafon: Genellikle pirinçten yapılmış, metal tuşlara basılarak çalınan, çoğunlukla bandolarda ve caz topluluklarında kullanılan bir tür üflemeli çalgı

Saksı: Pişmiş toprak, plastik vb.nden yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap

Advertisement

Sal: Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı

Salıncak: İki ucundan iki iple veya zincirle yüksek bir yere asılan ve üzerine oturulup sallanılan eğlence aracı

Sancak: Çoğunlukla askerî birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.

Sandal: İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle yürütülen deniz teknesi

Advertisement

Sandalet: Yalnız tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan açık ayakkabı

Sandalye: Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir kişilik oturma eşyası

Sapan: İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı

Sarık: Sarılarak meydana getirilen başlık

Advertisement

Satır: Et kesmeye, kemik kırmaya yarayan ağır ve enli bir bıçak türü

Satranç tahtası: Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey

Saz: Her tür müzik aracı, çalgı

Se İle Başlayan Eşyalar

Seccade: Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı, kilim, post veya kumaştan yaygı

Advertisement

Sebzelik: Buzdolaplarında sebze konulan yer.

Sedir: Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası

Sedye: Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı

Sehpa: Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek

Advertisement

Sepet: Saz, kamış, ince dal veya tellerden hasır biçiminde örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap.

Servis arabası: Lokantalarda müşteriye hizmet vermek üzere kullanılan tekerlekli araba.

Semaver: Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap

Semer: At, eşek, katır vb. hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç

Advertisement

Si İle Başlayan Eşyalar

Sibop: Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak

Sifon: Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru.

Silah: Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç.

Silgi: Kalem veya daktiloyla yazılmış, çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan nesne

Advertisement

Sineklik: Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek

Sini: Üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi

Sipsi: Ağaç dallarından yapılan düdük.

So – Sö  İle Başlayan Eşyalar

Soba: İçinde kömür, odun veya gaz yakılan, elektrikle de çalıştırılabilen ısınma aracı

Advertisement

Sofra bezi: Sofranın altına serilen yaygı.

Somun: Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık

Somya: Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan yaylı kerevet

Sopa: Kalın değnek

Advertisement

Sörf tahtası: Sörf yapmak için kullanılan tahta

Sözlük: Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser

Sp – St – Su İle Başlayan Eşyalar

Spatula: Ev işleri, duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan, bir maddeyi kazımaya, yaymaya yarayan, küçük bir kürek veya ucu keskin olmayan, bükülebilen bir bıçak biçiminde metal, ağaç, kemik vb. maddelerden yapılmış araç.

Steteskop: Vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihaz.

Advertisement

Sustalı: Emniyet yayı olan çakı

Sünnetlik: Sünnet için hazırlanmış kıyafet

Süpürge: Süpürme işinde kullanılan araç

Sürahi: İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.nden yapılan kap

Advertisement

Sütlük: Süt koymaya yarayan kap

Sütyen: Göğüsleri dik tutup dolgun göstermek için kullanılan, saten, dantel vb. kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırı.

Süzgeç: Sıvıları süzmeye yarayan araç

Süzgü: Delikli çanak.

Advertisement

Leave A Reply