Şafiilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

Şafiilik mezhebi hakkında kısa bilgi

Şafiilik, Sünniliğin dört mezhebinden biri. Ebu Abdullah Muhammet bin İdris Şafii tarafından kuruldu.

Advertisement

İmam Şafii’nin mezhebin ilkelerini ortaya koyduğu çeşitli eserleri vardır. Ancak bu eserlerde değişik görüşlere yer vermesi yüzünden mezhepler tarihi üzerine çalışmalar yapanlarca Şafiilik iki aşamada ele alınır. İmam Şafii, Allah’ m ahirette görülebileceğini ve Kuran’ ın yaratılmış olmadığım savunur. Ona göre, imam, onaylama ve ibadetten oluşur. İbadetin azlığı ya da çokluğuna göre ya azalır ya da artar.


Leave A Reply